Noorsootöötaja kutse

ESMAKORDNE TAOTLEMINE:

 

KUTSETE NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4, NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 NING NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 ESMAKORDSE TAOTLEMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
2. haridust tõendava dokumendi koopia;
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!);
4. (digitaalselt) allkirjastatud tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio koos avaldusega samas failis), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD! UUS TAOTLUSVOOR 2019. AASTA KEVADEL.

 

 

 

TAASTÕENDAMINE:

 

KUTSETE NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4, NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 NING NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 TAASTÕENDAMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
2. haridust tõendava dokumendi koopia;
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT – arvestage palun tellimiseks 10 tööpäeva!);
4. (digitaalselt) allkirjastatud tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio koos avaldusega ühes vormis), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

5. eelneva kutsetunnistuse koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
6. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms noortevaldkonnas töötamise kohta. Vaata tööandja tõendi näidist Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

NB! Varasemad kutsetasemed on võrdsustatud uutega:

  • noorsootöötaja, tase III kutse – noorsootöötaja, tase 4 kutse
  • noorsootöötaja, tase IV kutse – noorsootöötaja, tase 6 kutse
  • noorsootöötaja, tase V kutse – noorsootöötaja, tase 7 kutse

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD! UUS TAOTLUSVOOR 2019. AASTA KEVADEL.

 

 

Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee

Täiendav lisainfo:

  • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
  • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
  • Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee
  • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Eesti Noorsootöö Keskus ise taotlejate eest!

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@entk.ee


Uuendatud: 05.10.2018

Vaatamisi: 633

Teksti suurus