Kutse taotlemise hindamine

Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks viiakse taotleja poolt täidetud portfoolio põhjal läbi intervjuu. Intervjuu kestus on maksimaalselt 45 minutit (keskmiselt 30 min). Iga taotlejaga võetakse ühendust ning lepitakse kokku täpne intervjuu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafik ja kohad avaldatakse ENTK kodulehel kutse taotlemise rubriigis. Eksami sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Osakutse puhul hinnatakse neid kompetentse, mis on vastavalt välja toodud kutsestandardis.

NB! Intervjuule ja eksamile tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Intervjuu keeleks on üldjuhul eesti keel, eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

Noorsootöötaja kutse ja osakutse kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamine samal tasemel toimub dokumentide alusel. Taastõendamiseks tuleb esitada kutse andmise korras sätestatud dokumendid. Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu.
Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist posti teel, saates taotluses esitatud aadressile tähitud kirja.

NB! Märgitud aadressilt peate olema kutsetunnistuse kohaletoimetamiseks kättesaadav.

Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja, tase 4 (sh laagrikasvataja osakutse); noorsootöötaja, tase 6 (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja, tase 7 (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel:

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 

  1. kutsestandard 
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard  

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@entk.ee 


Uuendatud: 15.10.2018

Vaatamisi: 163

Teksti suurus