fbpx

2018

Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2018

Kandidaate on võimalik esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias:

 1. Aasta noorsootöötaja*
 2. Aasta huvikool
 3. Aasta noortekeskus
 4. Aasta noorteühing või –organisatsioon
 5. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
 6. Aasta noortemalev
 7. Aasta noortelaager
 8. Aasta kohalik omavalitsus
 9. Aasta noorsootööühing**
 10. Aasta toetaja noorsootöös***
 11. Aasta tegu noorsootöös
 12. Pikaajaline panus noortevaldkonda****

Kandidaate on võimalik esitada kuni 1. novembri südaööni AINULT elektroonselt läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee. Selleks tuleb sisse registreerida end kasutajaks/logida sisse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Seejärel tuleb valida „Esita uus taotlus“ ning „Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2018“. Soovitame oma esitatavat kandidaadi taotlust salvestada võimalikult tihti, et vältida info kaotsiminekut („Salvesta mustand“). Kui olete kogu vajaliku informatsiooni kandidaadi kohta kirja pannud, vajutage palun „Kinnita ja esita“.  NB! Tunnustuskomisjonile edastatakse hindamiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt KAHE ERINEVA esitaja poolt (NB! Esitajad võiksid olla välja toodud samal vormil. Kui kandidaadid on esitatud erinevatele kandidaadi esitamise vormidele, tõstetakse info tunnustuskomisjoni töö lihtsustamiseks ühele vormile kokku). Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Lisainfo:
Birgit Rasmussen
tunnustamine@entk.ee
58116807

* Kandidaadina võib esitada huvikooli õpetajaid, noortekeskuse või –toa töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, huviringide juhendajaid, ringijuhte jne.

** Kandidaadina võib esitada mittetulundusühinguid, mittetulundusühingute liitusid või sihtasutusi, mille eesmärgiks on noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate ühendamine ning nende huvide esindamine.

*** Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noorsootöösse, kui see pole nende põhitegevus.

**** Ettepanek ministrile tunnustamiseks tehakse ainult kandidaadi puhul, kes vastab kõigile tunnustamise korra punktis 2.3. märgitud kriteeriumitele. Tunnustuskomisjon jätab endale õiguse ettepanekut mitte teha.


Uuendatud: 24.10.2018

Vaatamisi: 919

Teksti suurus