fbpx

2008

Tunnustusüritus toimus 22. jaanuaril 2009. a Rahvusooper Estonia kammersaalis.

Tunnustuse pälvisid:

Tallinna Pedagoogiline Seminar – täitus 15 aastat noorsootöötajate koolitamisest Eestis.

Sotsiaalministeeriumi tööturu osakond – hea koostöö eest karjäärivaldkonna arendamisel (HTM ja SoM vaheline karjääriteenuste koostöölepe).

Eesti Noorteühenduste Liit – kohalike omavalitsuste noorsootöö andmebaasi käivitamine.

Eesti Kodu-Uurimise Selts – kodu-uurimise pikaajaline arendamine ja seoses 40. üle-eestilise kodu-uuriskonverentsi toimumisega 2008. aastal.

Heateo Sihtasutus – kogemusõppe projekti SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel) edukas käivitamine (aitab seni mitteaktiivsetel noortel vanuses 13-19 ellu viia oma esimese sotsiaalse projekti).

Pärnu linnavalitsuse haridusosakond – seoses huvijuhtide väärtustamisega (nimetamine direktori asendajateks noorsootöö alal, palgatõus) ning huvihariduse seoste eest üldharidusega.


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 181

Teksti suurus