fbpx

2009

10. detsembril 2009.a. toimus Tallinnas Kadrioru Kunstimuuseumis noortevaldkonna tunnustusüritus. Tunnustusüritus on ellu kutsutud väärtustamaks noorsootöötaja kutset ning juhtimaks avalikkuse tähelepanu olulisematele projektidele ja organisatsioonidele, mis on aasta jooksul mõjutanud noorsootöö arengut.

Tunnustuse pälvisid:

MTÜ Noorsooühing Rõuge Noorteklubi – noorte tööpuuduse leevendamisele suunatud tegevuse ja noortele info vahendamise, sh Rõuge Noorte Tööbörsi lehekülje loomise eest

SA Õpilasmalev ja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo – projekti MAlgatus elluviimise, sh võimaluse loomise eest loominguliste noortealgatuste teostamiseks ja noorte aktiivse osaluse toetamise eest kohaliku kogukonna tasandil

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant – maanoortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise ning noorte kaasamise eest otsustusprotsessidesse ja ühingu noortesuuna arendamisse

MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liit – 15-aastase tegevuse eest noorte tervise alalhoidmiseks ja tervislike käitumisharjumuste kujundamiseks, sh seksuaal- ja reproduktiivtervise ning pereplaneerimise alase teabe vahendamise, noorte nõustamiskeskuste tegevuse arendamise ja noorte nõustamise eest

Eesti Kunstimuuseum – noortele suunatud haridusprogrammide väljatöötamise ja kunstiprojektide läbiviimise eest, tingimuste loomise eest kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks mitteformaalse õppe keskkonnas.


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 178

Teksti suurus