fbpx

2012

13. detsembril 2012.a. toimus Tallinna Linnateatri Hobuveski saalis noortevaldkonna tunnustusüritus. Tunnustusüritus on ellu kutsutud väärtustamaks noorsootöötaja kutset ning juhtimaks avalikkuse tähelepanu olulisematele projektidele ja organisatsioonidele, mis on aasta jooksul mõjutanud noorsootöö arengut. 

Laureaate tutvustavad videoklipid leiate SIIT

Enim silma paistnud noorsootöötaja:

Kersti Kivirüüt töötas aastatel 2002-2004 Tartumaa alaealiste komisjonis ning alates 2004. aastast on ta Kuuste Koolis ajalooõpetaja. Kersti Kivirüüt on juhtinud mitmeid noortevahetusi ning on Kuuste Kodutütarde rühmajuht, Naiskodukaitse Tartu jaoskonna esinaine ja NKK noortejuhtide erialagrupi juht. Ta on avaldanud ja kirjutanud 3 noorsooraamatut. Veab koolis ka noorte näiteringi.

Piret Laidroo on töötanud alates 2004. aastast kuni tänaseni Sõmeru vallas projektijuhina ja noorsootööspetsialistina ning olnud kuue noortekeskuse töö käivitamise juures. 2002-2004. a tegi ta vallas vabatahtlikuna noorsootööd.

Svetlana Logussova on Eesti Skautide Ühingu peamiselt vene keelt emakeelena kõnelevate noorte skaudiüksuse „Siil“ juhtimisega vabatahtlikuna seotud olnud juba 1996. aastast. 1991. aastast töötab Svetlana Logussova Tallinna Läänemere Gümnaasiumis huvijuhina. Oma töö eest on teda tunnustatud kooli kvalifikatsiooniauhindadega, mh parim metoodiline töö ja kooli ülelinnalisel kvalifikatsioonikonkursil 1. kohaga parima huvitegevusega kooli kategoorias. 

Aasta tegu:

Tartumaa seikluspargi rajamine: grupp noori võttis vastutuse linnaruumi arendamise eest ja lõi lastele, noortele, peredele ideaalse enesearendamise võimaluse, kus on tagatud turvalisus ja oskuslik juhendamine. Lisaks on loodud noorsootöö seikluskasvatuslike võimaluste laiendamine.

Pärnumaa „Maal on vahva“ projekt: projekti eesmärk on tutvustada üle Eesti lasteaialastele ja algkooli esimestele klassidele maaelu läbi mängu, kus õpetajateks on just noored. Tähtis on noorelt noorele suhtlemine.

Hiiumaa „Noorus on IN“ projekt: noored koos noorsootöötajaga valmistavad ette laheda päeva oma noortekeskuses ning võõrustavad teiste valdade noori. Põhirõhk on noorte omaalgatusel, noorsootöötaja roll on pigem toetav ja suunav. See, kuidas iga noortekeskuse noored selle päeva lahendavad, on noorte enda otsustada. 

Aasta koostöö:

Pärnumaa õppenõustamiskeskuse projekt. Pärnu Õppenõustamiskeskus peab oma ülesandeks noorte suurema sotsiaalse sidususe tagamist, mille prioriteetseks eesmärgiks on sotsiaalsete erinevuste ja polariseerumise vältimine. Eesmärgi täitmist on toetanud laiapõhjaline koostöö ja võrgustikutöö, mis on organisatsiooni väärtuseks ja juhtmõtteks läbi aastate. Koostöö põhimõtet rakendatakse igapäevatöös laste, noorte ja vanematega, aga ka erinevate koostööprojektide elluviimisel kaasates Pärnu linna ja maakonna haridusasutusi, noortekeskusi ja ettevõtteid. Suuremad koostööprojektid: Üksinda kodus, Noore Õppija Nädal, Tuleviku Tuur Infomess Suunaja ja Pärnu üldharidus- ja huvikoolide koostööprojekt.

Tartumaa projekt „Noortelt noortele“: Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga rahastab projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond „Noortelt Noortele“ raames noorte endi poolt kirjutatud projekte. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Viljandimaa Suure-Jaani Vallavalitsuse, Suure-Jaani noortekeskuse, Paala noortekeskuse, Sürgavere noortekeskuse, Vastemõisa noortekeskuse, Mainori Kõrgkooli jt.: noortes ettevõtluse arendamine, näiteks 2012 aasta kevadel toimus koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor ning Eesti Ettevõtlike Noorte Kojaga (JCI Eesti) öö läbi kestev üritus „1200 minutiga oma ettevõte“. Mitukümmend Suure-Jaani valla ja naabervalla Võhma linna noort said 1200 minuti jooksul suurepärase ülevaate ja praktika, kuidas asutada oma ettevõte. Genereeriti ideid, koostati äriplaane ja eelarveid, tehti meeskonnatööd ning lõpuks leiti võimalusi, kuidas oma tooteid/teenuseid turustada. Lisaks võttis sellel suvel ettevõtluse populariseerimine juba rahvusvahelised mõõtmed – Suure-Jaani Noortekeskuse eestvedamisel toimus rahvusvaheline noortevahetus „My Career=My Business“. 

2012.a. valiti igas tunnustuskategoorias noorte lemmik.

Noorte lemmik 2012: 

Enim silma paistnud noorsootöötaja
Piret Laidroo, kes on töötanud alates 2004. aastast kuni tänaseni Sõmeru vallas projektijuhina ja noorsootööspetsialistina ning olnud kuue noortekeskuse töö käivitamise juures. 2002-2004. a tegi ta vallas vabatahtlikuna noorsootööd. 

Aasta tegu
Viljandimaal Suure-Jaani Noortekeskuse vabaajaväljaku valmimine. Koos noortega ning lähtuvalt nende soovidest valmis unistuste noortemaailma vabaajaväljak, mille valmimisse andsid oma panuse 150 inimest, sh. 100 noort. Väljak rajati noortekeskuse kõrvale ning tänu populaarsele väljakule on kasvanud ka noortekeskust külastavate noorte arv.

Aasta koostöö
Pärnu Õppenõustamiskeskus peab oma ülesandeks noorte suurema sotsiaalse sidususe tagamist, mille prioriteetseks eesmärgiks on sotsiaalsete erinevuste ja polariseerumise vältimine. Eesmärgi täitmist on toetanud laiapõhjaline koostöö ja võrgustikutöö, mis on organisatsiooni väärtuseks ja juhtmõtteks läbi aastate. Koostöö põhimõtet rakendatakse igapäevatöös laste, noorte ja vanematega, aga ka erinevate koostööprojektide elluviimisel kaasates Pärnu linna ja maakonna haridusasutusi, noortekeskusi ja ettevõtteid. Suuremad koostööprojektid: Üksinda kodus, Noore Õppija Nädal, Tuleviku Tuur Infomess Suunaja ja Pärnu üldharidus- ja huvikoolide koostööprojekt.

Tunnustuskategooriate väliselt otsustati auhind üle anda Kimmo Aaltonenile ja Tiina Sinijärvele. Kimmo Aaltonen on olnud praeguseks 18 aasta pikkuse Eesti ja Soome vahelise noorsootöö ja noortepoliitika alase koostöö algataja 1993. aastal ja arendaja. Tiina Sinijärv on olnud alates 2002. aastast Keila Noortekeskuse juhataja ning varem töötas Keila Sotsiaalkeskuses ringijuhendajana.


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 187

Teksti suurus