fbpx

2014

Neljapäeval, 11. detsembril tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium 2014. aasta parimaid noorsootöötajaid ja noortevaldkonna algatusi.Tunnustussündmus toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Erinevate Tubade Klubis.

Tänavusele konkursile laekus üle Eesti kokku 48 kandidaati neljas kategoorias, tunnustusauhinna pälvisid neist 13. Tunnustatavaid aitasid välja valida kaks tunnustuskomisjoni, millest üks koosnes noorte- ja sidusvaldkondade esindajatest ning teine ainult noorte esindajatest. Tunnustusauhinnad andis üle Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe.

Enim silma paistnud noorsootöötaja

Irina Meljakova, Sillamäe Huvi- ja noortekeskus Ulei noorsootöötaja, Sillamäe Vanalinna kooli projektijuht. Tunnustame noorsootöötajat, kes on aktiivne noortevaldkonna projektide elluviija ja koolinoorsootöö arendaja. Osalemisest kultuuridevahelisele õppele pühendatud rahvusvahelisele koolitusel sai ta indu rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamisel ja temast sai kaasava noorsootöö praktik. Tema projektikirjutamise ja –elluviimise oskuste tulemusena toimusid mitmed noortevahetused, millesse kaasati edukalt ka erivajadustega noored ja riskinoored. Koolinoorsootöös on ta pööranud erilist tähelepanu ettevõtlikkuse arendamisel, kool saavutas sel sügisel Ettevõtlikku kooli standardi kuldtaseme olles hetkel ainuke sellise tiitliga kool.

 
Irina Meljakova (Foto: Andrei Ozdoba)

Ello Jõepera, Pärnu õppenõustamiskeskuse koolisotsiaalnõustaja. Tema töö eesmärgiks on koolikohustuse mittetäitmise ja põhihariduseta koolist väljalangevuse ennetamine. Täna, värskelt 70-aastasena, jätkub tal sära ja energiat tegeleda noorsootöö valdkonnas võrdväärselt noorte kolleegidega. Ta läheb entusiastlikult kaasa uute ideedega ja on tihti ise erinevate ettevõtmiste algataja. Ta on alati toetav, soe, valmis abi pakkuma. Noored usaldavad teda ja leiavad tihti ise tee tema kabinetti. Nii saavad mured juba eos lahendatud. 2014. aastal viis ta läbi eduka projekti püsiva huvitegevuskogemuseta noortele nende suuremaks sotsiaalseks kaasamiseks ning osales aktiivselt projektis HUKK-AP, mille eesmärgiks on kooliraskustes noorte kaasamine huviharidusse. Ta valiti aasta enim silma paistnud noorsootöötajaks ka noortest koosnenud tunnustuskomisjoni poolt.


Ello Jõepera (Foto: Andrei Ozdoba)

Lindia Lallo, Kuressaare Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist. Noorsootöö on tema tõeline kutsumus, mida ta teeb loomingulise energia, noorusliku särtsu ja isikliku innustava eeskujuga ning sageli ka töövälisel ajal. Tema tööstiiliks on kaasamine, olles ise noortele toetav juhendaja ja julgustaja innustades noorte omaalgatust ja erinevate institutsioonide omavahelist koostööd. Tema initsiatiivil toimus mitmeid uuendusliku vormi ja sisuga sündmusi nagu „Kohv poliitikutega“, „Noortekeskus kolib suveks randa“ jt. 2013/2014 õppeaastal juhtis ta Koolirahu projekti, mis tõi „Koolirahu noortekonverentsile“ kokku noored üle Eesti. Ta valiti aasta enim silma paistnud noorsootöötajaks ka noortest koosnenud tunnustuskomisjoni poolt.

Ülle Lass, töötas 2003-2014 aastani Lääne Maavalitsuse noorsootöö nõunikuna, nüüd siirdunud maakonna spordivaldkonda. Tema nakatav energia ja pühendumine Lääne maakonna noorsootöö juhtimisel ja korraldamisel on olnud pikki aastaid suureks eeskujuks nii oma kodukandis kui ka teiste maakondade kolleegidele. Ta on olnud aktiivne noorsoonõunike eeskõneleja erinevates koostöövõrgustikes ja riigi tasandil. 2014. aastal juhtis ta maakonna noorsootöö arengukava uuendamise protsessi ja on siiani maakonna noortekogu „ema“.


Ülle Lass (Foto: Andrei Ozdoba)

Aasta tegu

Projekt „Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?“, Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht Nele Graverson. Selleks, et leida lahendusi ja võimalusi noortele ettevõtlusega alustamiseks ning nende toetamiseks, kutsututi tema juhtimisel kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad. Sündis ühisseminar, mis sai nii positiivse vastukaja, et tuldi kokku ka jätkukohtumiseks, kus noored said edasitegutsemiseks taaskord poliitikutelt ideid ja innustust. Projekt oli heaks näiteks noorte kaasamisest alates ideede loomisest, kaasamõtlemisest ja võrdsest arutelust. Projekt tõi koolilt tunnustuse noorsootööle – seminari täismahus osalenud noored said kirja gümnaasiumi õppekava valikkursuse.


Nele Graverson (Foto: Andrei Ozdoba)

Heategu Orissaare noortele, Sander Kukk. Tema algatatud mõte, viia läbi korjandus, kiirendas oluliselt Orissaare Avatud Noortekeskuse unistuse realiseerimist, sisustada professionaalse varustusega salvestusstuudio ning tänu sellele tugevnes ja tihenes ka koostöö Orissaare Muusikakooliga. Sotsiaalmeedias väljakuulutatud omaalgatusliku üleskutsega annetada raha tuli kaasa üle 60 inimese. Iga annetatud eurole lubas ta ja lisas 50 senti. Orissaare ja Saaremaa noortel on tänu tema tegevusele olemas salvestusstuudio, mis võimaldab vähemate võimalustega noortel tegeleda muusikaga. Tema heategu mõjutas oluliselt kogukonda ja avardas noorte võimalusi. See heategu valiti aasta teoks ka noortest koosnenud tunnustuskomisjoni poolt.


Sander Kukk (Foto: Andrei Ozdoba)

Aasta koostöö

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja koostöö, algataja Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, eestvedaja Kaire Mertsin. Tegemist on mitmetasandilise koostööga, kus on partneriteks: omavalitsus, koolid, organisatsioonid kui ka mittetulundusühingud ning mis hõlmab ka piiriüleseid koostööpartnereid Rootsist, Soomest, Lätist ja Leedust. Koostöö eesmärgiks on luua kogukonna liikmetele võimalusi mitmekülgseks arenguks loodus- ja tehnikasuunal ning sealhulgas toetada noorte kujunemist hästi toimetulevateks ja loovateks ühiskonnaliikmeteks.


Kaire Mertsin (Foto: Andrei Ozdoba)

Eesti ja Austraalia koostööprojekt, algataja MTÜ Noortepoliitika Keskus, eestvedajad Ilona-Evelyn Rannala ja Martti Martinson. Koostöö tekkimine sai alguse Eesti noorsootöötaja õppima ja tööle asumisest Austraaliasse, millele tulemusena jõudsid Eestisse sealsete ülikoolide ja noorsootöötajate väärtuslikud kogemused noortevaldkonnast. Koostöö kulminatsiooniks oli 2014. aasta juunis toimunud austraallaste kahenädalane õppevisiit ja konverents Eestis, mille tulemusena sõlmiti kahe riigi noorsootöötajate organisatsioonide vahel ametlikud koostöösuhted ning pandi alus Austraalia ja Iirimaa õppejõudude ja metoodikate kaasamisse noorsootöö tasemeharidusse Eestis.


Martti Martinson (Foto: Andrei Ozdoba)

Pilootprojekt „Hooliv Klass“, projekti eestvedaja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, projektijuht Marit Kannelmäe-Geerts. Tegemist on pilootprogrammiga, mis on võtnud oma käe alla nelja kooli 6.-7. klassi õpilased ja nende tugimeeskonnad, sh õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, õppejuhid, lapsevanemad, koolivälised tugiisikud jt, et katsetada, millised noorsootöö meetodeid saab koolis kasutada, et toetada koolis noorte meeskonnaks olemist ja teineteisest hoolimist. Tekkinud sisukat koostööd kirjeldas ühe meeskonna liige: „Kui hea on olla klassijuhataja, kui sul on selline meeskond tegutsemas, kellega probleeme arutada. Selline projekt peab käima igas koolis ja igas klassis.“ Ka noortest koosnenud tunnustuskomisjon valis selle koostööprojekti oma lemmikuks.


Marit Kannelmäe-Geerts (Foto: Andrei Ozdoba)

Enim silma paistnud koolitaja

Piret Põld ja Diana Tandru, Ettevõtlusteater MTÜ. Nad moodustavad koolitajate tandemi, kes on pühendunud noorte ettevõtlusõppe arendamisele ja loonud selleks uuendusliku ning järgimist leidnud metoodika  – ettevõtlusteatri.


Piret Põld ja Diana Tandru (Foto: Andrei Ozdoba)

Pille Kriisa, 2014. aasta tõi noortevaldkonna maastikule uue silmapaistva koolitaja, kelle erialane professionaalsus ja kaasahaaravad koolitajaoskused avaldasid muljet nii noortele kui noorsootöötajatele. Noortest koosnenud tunnustuskomisjon valis teda enim silma paistnud koolitajaks.


Pille Kriisa (Foto: Andrei Ozdoba)

Jana Kukk.  2014. aastal kogunes tema varasalve mitmeid mõjukaid koolitusi nii noortele kui noorsootöötajatele siin ja sealpool piiri töötades nii eesti, vene kui inglise keeles. Tema koolitused räägivad mitteformaalse õppe kvaliteedist noorsootöös, õppima õppimisest, noorte ettevõtlikkuse ja projektide algatamise toetamisest.


Jana Kukk (Foto: Andrei Ozdoba)

Kategooriate väline tunnustus ehk eripreemia

Maris Vaht, Sihtasutus Kutsekoda – eriline panus noortevaldkonda. Tema töösse pühendumine on olnud erakordne, ta on olnud noortevaldkonna inimestele nõuks ja toeks palju rohkem kui tema tööülesanded seda nõuaks. Tunnustame inimest, kelle pühendumine on olnud võtmeteguriks noorsootöötaja kutsestandardi uuendamisel ja noorsootöötaja kutse andmise süsteemi arendamisel.


Maris Vaht (Foto: Andrei Ozdoba)

Eesti Noorsootöö Keskus õnnitleb kõiki tunnustatavaid ja soovib särasilmseid ja edukaid ettevõtmisi noortevaldkonna arengusse panustamisel ka edaspidiseks!

Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldas üheksandat korda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga. Noortevaldkonna tunnustussündmuse eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Noorsootöötajate tunnustamine oli kokkuvõte möödunud aastale ja järelkaja eelmisel nädalal toimunud noorsootöö nädalale, mille fookuseks sel aastal oli noorsootöösse kaasamine ja seeläbi ebavõrdsuse vähendamine.


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 341

Teksti suurus