fbpx

2015

Kolmapäeval, 27. jaanuaril tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium 2015. aasta parimaid noorsootöö tegijaid. Tunnustussündmus toimus Tallinnas Kultuurikatlas ning sellest sai osa ligi 150 noortevaldkonna inimest. Tunnustussündmusel andis tunnustusauhinnad üle Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe.

Selleaastasele tunnustuskonkursile laekus kokku ligi 100 avaldust 93 erineva kandidaadi kohta kümnes kategoorias, tunnustusauhinnad said neist 11. Tunnustuskonkursi raames aitas tunnustatavaid välja valida tunnustuskomisjon, kuhu kuulusid nii noortevaldkonna kui ka noorte esindajad. Kõiki tunnustuskonkursile esitatud kandidaate saab vaadata SIIT.

Aasta huvikooli töötaja – Riivo Jõgi. Riivo Jõgi on kogu Eesti mastaabis väga väljapaistev õpetaja. Räpina muusikakoolis tegeleb ta lauljate juhendamisega ning on ühtlasi kontsertmeister. Aastate jooksul on konkurside kõrgeid kohti noppinud paljud tema õpilased. Põlva muusikakoolis töötab Jõgi rütmimuusika klaveriõpetajana ja kontsertmeistrina, Põlvamaa noorte puhkpilliorkestris dirigendina, Põlva kultuuri- ja huvikeskuse segaansamblis „Vivace“ juhendajana, Põlva muusikakoolis keelpilliorkestri dirigendina, Eesti noorte puhkpilliorkestris dirigendina ning Viljandi noorte sümfooniaorkestris samuti dirigendina. Aktiivse kultuuriedendajana on Jõgi haaranud muusikasse tuhandeid inimesi.

Aasta huvikooli töötaja Riivo Jõgi
Riivo Jõgi (Foto: ENTK)

Aasta noortekeskuse töötaja – Piret Laidroo. Piret Laidroo on aidanud vallas käivitada kuus noortekeskust, ta on MTÜ Sõmeru Start asutaja ja tema eestvedamisel on järjepidevalt korraldatud rahvusvahelisi noortevahetusi. Aastail 2014-2015 osalesid Sõmeru valla noortekeskused tema vedamisel Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“. 2015 aastal oli ta samast programmist rahastatud pilootprojekti „Murdepunkt“ läbiviija.

Aasta noortekeskuse töötaja Piret Laidroo
Piret Laidroo (Foto: ENTK)

Aasta noorsootöötaja koolis – Anton Noor. Aasta noorsootöötaja koolis on Saku gümnaasiumi huvijuht Anton Noor, kes on väga vahetu suhtlejana suutnud luua suurepärase kontakti igas vanuses õpilastega, rääkimata õpetajatest. Tema eestvedamisel on kooli õpilasesindus saanud tohutu tegutsemishoo. Noore juhendamisel toimib koolis kooliraadio ja kooli Facebooki leht ning ta on jalgpalliklubi Saku Sporting noortetreener.

Aasta noorsootöötaja koolis Anton Noor
Anton Noor (Foto: ENTK)

Aasta noorteühing – MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing. Aasta noorteühingu tunnustuse teenis MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing, mis koondab enda alla kaks Rae valla noortekeskust, Lagedi ja Jüri. Noorteühingu tegevusraadius ulatub terve valla, ehkki füüsiliselt paiknetakse kahes suuremas keskuses. Koostöö vallaga on kujunenud tegusaks ja positiivseks, millest on sündinud arvukalt põnevaid ja kasulikke ettevõtmisi.

Aasta noorteühing Lagedi-Jüri Noorteühing
Eneli Siirman (Foto: ENTK)

Aasta osaluskogu – Järvamaa Noortekogu. Tänavu 10. sünnipäeva tähtistava noortekogu ridadesse on kuulunud kümneid erineva maailmavaate ja ellusuhtumisega noori inimesi, kellest mitmed on maakonnast ning noortekogust lahkudes andnud panuse riikliku noortepoliitika kujundamisse ja arendamisse.

Aasta osaluskogu Järvamaa Noortekogu
Helena Mägi, Riin Luks (Foto: ENTK)

Aasta noortemalev – Saue Noorte Töömalev. Saue Noorte Töömalev sai tunnustuse kui aasta noortemalev. Malev on toiminud juba 18 ning keskeltläbi annab Saue linn igasuvises malevas tööd umbes 80-le noorele. Aastate jooksul on maleva kaudu töökogemuse saanud ligi 1000 noort.

Aasta noortemalev Saue noorte töömalev
Kristi Kruus (Foto: ENTK)

Aasta noortelaager – Saue Noortekeskuse kunstilaager. Laager toimub igal suvel Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses, 2016. aastal tähistab kunstilaager juba 15. tegutsemisaastat. Tegemist on ühe erilise laagriga, mis sai aastaid tagasi alguse ühe ema soovist oma lapsele ise üks hea laager korraldada, kuna tol ajal ei olnud valikuvõimalusi just eriti palju. Nüüdseks on sellest arenenud mitmekülgne ja põnev igasuvine sündmus.

Aasta noortelaager Saue noortekeskuse kunstilaager
Monika Liiv (Foto: ENTK)

Aasta kohalik omavalitsus – Sõmeru vald. Aasta kohaliku omavalitsuse preemia anti Sõmeru vallale, mis on noorsootööga sihipäraselt tegeletud alates aastast 2000. Sõmeru valla eesmärk on olnud, et iga noor leiaks koolivälist tegevust ja õhtuse vaba aja veetmise võimalusi võimalikult kodu lähedal, mistõttu rahastabki oma 5 noortekeskust valla eelarvest. Vald on aidanud kaasrahastada mitmeid noorsootööalaseid projekte, tunnustab oma noori ja noorsootöötajaid. Sõmeru positiivne ja aktiivne suhtumine on aidanud mitmeid õpingute või töö tõttu lahkunud inimesi koduvalda tagasi tuua.

Aasta kohalik omavalitsus Sõmeru vald
Oxana Nikitina (Foto: ENTK)

Aasta huvikool – Pärnu Kunstide Maja. Juba 1949. aastast tegutsev Pärnu Kunstide Maja (KUMA) pakub noortele võimalust end muusika, tantsu ja teatri vallas arendada. Alates 2014. aastast on KUMA kaasatud Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ projekti HUKK-AP, mille käigus oma maja õppetegevustesse ka haridusliku erivajadusega ja riskinoori. Koos Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga korraldab KUMA improvisatsioonipäevi, selle õpilased esinevad edukalt mitmetel konkursidel ja osalevad rahvusvahelistes projektides.

Aasta huvikool Pärnu Kunstide Maja
Tiit Erm (Foto: ENTK)

Aasta sündmus noorsootöös – Ideede Laat. Avaliku internetihääletuse tulemusel sai aasta sündmuseks noorsootöös Lääne-Viru-Maavalitsuse korraldatud Ideede Laat, mis oli 2015. aastal maakonna suurim noorteüritus. Laata külastas üle 1000 noore ja sellest sündis süvine jätkuüritus Ideede Laager.

Aasta sündmus noorsootöös Ideede Laat
Merle Maimjärv-Mirka (Foto: ENTK)

Kategooriate väline tunnustus ehk eripreemia – valimisea langetamine. Tunnustussündmuse eripreemia pälvis valimisea langetamine, mis annab noortele varasemast oluliselt suuremad võimalused kogukonnaelus kaasa lüüa. Põhiseaduse muutmist ja seega Riigikogu kahe koosseisu heakskiitu vajanud uuendus annab järgmistel, 2017. aasta sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel õiguse hääletada alates 16. eluaastast. Tunnustuskomisjon andis eripreemia Eesti Noorteühenduste Liidule kui valimisea idee algatajale.

Eripreemia Valimisea langetamine
Triin Bõstrov (Foto: ENTK)

Eesti Noorsootöö Keskus õnnitleb kõiki tunnustatavaid! 

Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldas kümnendat korda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga. Noortevaldkonna tunnustussündmuse eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Kõik 2015. aastal esitatud kandidaadid:

  • aasta huvikooli töötaja – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta noortekeskuse töötaja – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta noorsootöötaja koolis– kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta noorteühing – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta osaluskogu – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta noortemalev – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta noortelaager – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta kohalik omavalitsus – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta huvikool – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT
  • aasta sündmus noorsootöös – kõiki kandidaate saab vaadata SIIT

 

Lisainformatsioon:
Birgit Rasmussen
Eesti Noorsootöö Keskus
Noorsootöö nädala koordinaator
Tel: +372 735 0388
Mob: +372 5811 6807
E-post: birgit.rasmussen@entk.ee; tunnustamine@entk.ee
WWW: www.entk.ee/tunnustamine-2015


Uuendatud: 02.07.2018

Vaatamisi: 333

Teksti suurus