fbpx

2018

Aasta noorsootöötaja: Kaie Pranno (keskel)

Noortevaldkonna tunnustuskonkursil pälvis aasta noorsootöötaja tiitli Hiiumaa Noorsootöö keskuse noorsootöö koordinaator Kaie Pranno. Tallinnas Fahle galeriis toimunud tseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

“Minu siiras tänu teile, kes te noori innustate ja kellele eeskujuks olete,” ütles minister Mailis Reps. “Teie tubli töö tulemusena oleme saavutanud noorte rahuolu ja vanemate usalduse, aga ka rahvusvahelise tuntuse ja tunnustuse noorsootöö ning noortepoliitika korraldamisel.”

Tegemist oli 13. noortevaldkonna tunnustuskonkursiga, mida korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti Noorsootöö Keskusega (ENTK). ENTK direktor Edgar Schlümmer ütles, et noorsootöötajate tunnustamine aitab esile tuua valdkonna silmapaistvaid tegijaid, kuid ka noortevaldkonda, mis pühendunud inimeste panuse abil edasi areneb. „Noorsootöötajad tagavad selle, et noored saaksid kasvada ühiskonnas, mis toetab nende teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist. ENTK on seisnud noorte ja noorsootöötajate kõrval juba 20 aastat ja tänavusel juubeliaastal on meil erakordselt hea meel tänada noortevaldkonnas tegutsevaid inimesi,“ märkis ta.

GALERII (autor: Aron Urb)

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvinud Kaie Pranno on paistnud silma mitmete noortevaldkonda arendavate algatustega, näiteks viinud läbi maakonnaülese noortemaleva ja projekti „Nutikas Hiiumaa“ ning osalenud kohalike omavalitsuste koostöögruppide maakondliku innovatsioonikava hankes. Ta on Hiiumaa noortevolikogu mentor, korraldab puhkuse ajal Kõpus laste seiklus- ja loovuslaagrit ning veab vabatahtlikus korras Emmastes purjetamishuviliste noorte gruppi. Kaie Pranno on Eesti Noorsootöötajate Kogu esindaja riiklikus noorteinfo arendusgrupis, Euroopa Noorteinfo- ja Nõustamise Agentuuri koolitaja ning koolitusprogrammi Digital Yintro üks läbiviijaid.

Aasta huvikoolina tunnustati Tartu Lastekunstikooli, mis on tegutsenud üle 60 aasta ning on üks vanemaid kunstialaseid huvikoole Eestis. Tartu Lastekunstikool on hea näide mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisest, pakkudes kunstialaseid valikkursusi, mille raames kasutatakse muu hulgas nutikat noorsootööd. Huvikool teeb koostööd nii kohalikul kui riiklikul tasandil ja on Eesti Kunstikoolide Liidu liige.

Aasta huvkool: Tartu Lastekunstikool

Aasta noortekeskuseks valiti kaks nominenti: Taheva Avatud Noortekeskus ja Haabersti Vaba Aja Keskus. Taheva Avatud Noortekeskus on tegutsenud 15 aastat ning on eeskujuks tugevas kogukonnaalases koostöös. Tahevas toetatakse väga noorte omaalgatust, et noored saaksid päriselt oma ideid ellu viia. Haabersti Vaba Aja Keskus on tegutsenud 17 aastat ning paistab silma mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisega, pakkudes koolidele paljusid erinevaid õpitubasid.

Aasta noortekeskus: Taheva Noortekeskus (Rasmus Onkel) ja Haabersti Vaba Aja Keskus

Aasta noorteühingu või -organisatsiooni kategoorias pälvis tunnustuse MTÜ Tõrva Noorte Liit – Tõrva Raadio. Liit loodi neli aastat tagasi noortevolikogu initsiatiivil ja selle tegevuse väljundiks on kogu maakonnas leviv raadio. Koos käiakse kahel korral aastas paari-kolmenädalaste perioodidena. Lisaks korraldatakse miniraadioringi, mis on suunatud 4.–6. klassi õpilastele, ja tehakse koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. 2018. aastal läks eetrisse Tõrva Raadio 10. hooaeg.

Aasta noorteühing või -organisatsioon: Tõrva Raadio. Karl Kirt ja Margo Metsoja

Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias pälvis tunnustuse Viljandi Noortevolikogu, mis on üks esimesi noortevolikogusid Eestis, olles toimetanud juba 18 aastat. Selle liikmed mõjutavad oluliselt Viljandi linna arengut, tehes koostööd nii linnavolikogu kui -valitsusega. Ühena vähestest Eestis eraldab noortevolikogu noortele rahalisi vahendeid projektide elluviimiseks ning annab igal aastal välja tunnustuse aasta noorele ning aasta noorte- ja lastesõbralikule ettevõttele.

Aasta osaluskogu ja õpilasesindus: Viljandi Noortevolikogu

Aasta noortemaleva tiitli sai Tankla Õpilasmalev, kus osales 2018. aastal 110 noort, sealhulgas noored, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel. Malev kaasas paljusid erinevaid tööandjaid ja võimaldas noortele osaluse maakondlikul malevate kokkutulekul. Õpilasmaleva loosung „ELUÄGE SUVI 2018“ kinnistus tänu sotsiaalmeediale ja nii osalejate seas kui ka kogukonnas laiemalt.

Aasta noortemalev: Tankla Õpilasmalev. Marek Mekk ja Maarja Mägi

Aasta noortelaagriks sai Laoküla Merelaager, mis on üks väheseid merealaseid laagreid Eestis ja millest on aastate jooksul välja kasvanud mitmeid noorsootöötajaid. Lisaks toetab merelaager keskkonnasäästlikke ja tervislikke eluviise, kasutades päikesepaneelide energiat. Rajatud on aiamaa köögiviljade kasvatamiseks, mida noored ise hooldavad ja mis annab täiendust nende toidulauale.

Aasta noortelaager. Laoküla Merelaager: Katrin Mellis ja Sander Siim

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli teenis välja Toila vald. Seal on noorsootööga tegeletud pidevalt, kuid erilise rõhu sai see 2018. aastal – loodi noortevolikogu, korraldati noorte ja otsustajate arutelu, kaasati noori valla töösse ning arvestati noorte arvamusega. Toila vald tunnustab ning tõstab esile noori ja noortega töötavaid inimesi ning noorsootöö on kohaliku elu oluline osa, mistõttu suunatakse sinna ka lisaressursse.

Aasta KOV: Toila vald. (Kerda Eiert)

Aasta noorsootööühingu tunnustuse saanud MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla lõid aktiivsed asjaosalised, eesmärgiga võrgustada ning tagada noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus Valgamaal ja selle omavalitsustes. Tankla tegevusel on ka palju teisi silmapaistvaid tulemusi: noorteportaal, noorteleht, noortetelevisioon Tankla TV, Tankla Koolituskeskus, malevad, laagrid, suvekool jpm.

Aasta noorsootööühing: MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liikmed

Aasta toetajana pälvisid tunnustuse mitu nominenti: Anneli Peterson ja Hele Kull ning Maria Kudrjakova. Anneli Peterson ja Hele Kull esitati konkursile koos. Jõgevamaa Rajaleidja keskuses töötades korraldasid nad noorsootöötajate võrgustikule ümarlaudu koostöö edendamiseks. Maria Kudrjakova paistis silma Loksa Arenduskeskuse juures projektitööga, mille raames loodi noortele mitmeid uusi võimalusi.

Aasta toetaja noorsootöös: Hele Kull, Anneli Peterson, Maria Kudrjakova

Noortevaldkonna aasta teona sai tunnustuse Changemakers Academy –  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku korraldatav konkurss, mille raames võistlevad noorte tiimid mentorite abiga parima turunduslahenduse loomise ja teostamise nimel sotsiaalsetele ettevõtetele. Programm koosneb turundusest, sotsiaalsest ettevõtlusest, disainist, noorte planeerimis- ja korraldusoskuse arendamisest ning mõju analüüsist.

Aasta tegu noorsootöös: Changemakers Academy. (Erkki Kubber)

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse kolm noortevaldkonna tegijat: Reet Kost, Marek Mekk ja Juhan Anupõld. Reet Kost on SA Archimedese noorteagentuuri juht ning osaleb erinevates noortevaldkonda arendavates töörühmades alates 1997. aastast ja seda nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Marek Mekk on Valgamaal üks esimesi, kes hakkas juhendama õpilasfirmasid ja avas noortekeskuse. Lisaks on Marek Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liige. Juhan Anupõld on Kurgjärve Noortelaagri juhataja ja Nõmme Spordiklubi juhatuse esimees.  Ta tegeleb noortelaagrite arendamisega juba pikka aega, olles Laagrijuhtide Nõukoja esimees viimased 13 aastat ja selle liige alates 1992. aastast.

Pikaajaline panus noortevaldkonda: Juhan Anupõld, Reet Kost, Marek Mekk

Tunnustussündmust saab järelvaadata SIIT.

 

Tunnustussündmuse kokkuvõttev video:

 


Uuendatud: 24.10.2019

Vaatamisi: 1,679

Teksti suurus