fbpx

2019

Noortevaldkonna tunnustussündmus Noorte Heaks Tänu 

29.01.2020 Tallinnas toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Triin Mäger ja Roger Tibar, pikaajalise panuse auhinnaga tunnustati Anne Õuemaa ja Eesti Noorteühenduste Liidu tööd.

Tallinnas Maarjamäel toimunud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks noorte elu paremaks muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö eest,“ sõnas minister Mailis Reps. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik. On ääretult oluline neid, kes tegutsevad noorte heaks, esile tuua ja kiita,“ innustas minister Reps.

Aasta noorsootöötajad on Roger Tibar ja Triin Mäger

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid kaks silmapaistvat noort – Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar ning Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötaja Triin Mäger.

Aasta noorsootöötajad Triin Mäger ja Rober Tibar. Pildil Reelika Ojakivi, Kristi Vinter- Nemvalts, Triin Mäger, Roger Tibar ja Mailis Reps. Fotograaf: Erlend Štaub

Roger Tibar eestvedamisel on noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) suutnud käivitada koostöö väga paljude organisatsioonide vahel. Samuti panustab ta ENL esindajana mitmetes üleriigilistes töögruppides strateegilisse planeerimisse tehes kuuldavaks noorte hääle.

Noorsootöötaja Triin Mäger panustas 2019. aastal oluliselt Pärnu mobiilse noorsootöö algatamisse ja Pärnumaa Tugila loomisesse, toetades oma tegevusega spetsialiste ja viies kokku asjatundjaid võrgustikukohtumiste raames.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse tunnustati Anne Õuemaad ning Eesti Noorteühenduste Liitu. Anne Õuemaa on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses coach-superviisor ning on toimetanud noorsootöös juba aastast 2002. Anne on panustanud erinevatesse projektidesse nagu Murdepunkt, Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste, Coachi mind!, Selge Suund, Kogemuste Kullaproov jpt. 2019. aastal on Anne viinud ellu vähemalt 100 coachingu sessiooni noorsootöötajatele ning tänu temale on paljud spetsialistid leidnud oma tee ja motivatsiooni noorsootöö teinekord keerulises olustikus.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on Eestis pikka aega seisnud noorteühenduste heaolu eest ja toetanud noortevaldkonna arengut. Viimase aja suurimaks panuseks on olnud noorteühenduste ja osaluskogude rahastatuse suurendamisse, eraldiseisva noortevaldkonna arengukava säilimisse ning noorsoo ja -töötajate tunnustamisse panustamine. Möödunud aastal on Eesti Noorteühenduste Liidu tegevuse tulemusena enamikes kohalikes omavalitsuses loodud võimalused noortel kaasa rääkida otsustes.

Pikaajaline panus noortevaldkonda võitjad Anne Õuemaa ja Eesti Noorteühenduste Liit. Pildil: Reelika Ojakivi, Anne Õuemaa, ENL esindajad ja Mailis Reps. Fotograaf: Erlend Štaub

Teised kategooriad ja tunnustatud:

Aasta noorteühing või -organisatsioon: Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (EKNO) ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL )

Aasta huvikool: Türi Muusikakool

Aasta noortekeskus: Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Aasta osaluskogu õpilasesinduse kategoorias: Viimsi Noortevolikogu

Aasta õpilasesindus: Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS

Aasta noortemalev: Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“

Aasta noortelaager: projektlaager TAIP ning Taevaskoja Noortelaager.

Aasta kohaliku omavalitsused: Keila linn ja Tallinna linn.

Aasta noorsootööühing: Eesti Kunstikoolide Liit ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Aasta panustaja: Anna Kaisa Oidermaa, Briti Nõukogu.

Noortevaldkonna aasta teod: ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ ning Noortekonverents §.

Toimunud noortevaldkonna tunnustussündmus oli järjekorras neljateistkümnes. Sündmusega seisavad HTM ja ENTK selle eest, et kõiki Eesti noorsootöösse ja noorte heaks panustajaid märgataks ning noorsootöötaja mõiste saaks laiema jalgealuse. „Noortevaldkonnas tegutsejad aitavad noortel avastada oma huvid ja potentsiaal, võimaldavad sellega süvitsi minekut, hoolitsevad, et noori oleks kuulda ja näha. Igaüks, kes noortevaldkonnas noorte arengusse oma panuse annab, väärib tunnustust igapäevaselt. Märgakem ja tunnustagem, et nende ind kaua püsiks,“ sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer tulevikku vaadates.

Kõik nominendid ja võitjad koos. Fotograaf: Erlend Štaub

Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Noortevaldkonna tegijaid tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kandidaate on võimalik esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias:

Klikates kategooriale avaneb täpsem kirjeldus, keda kategoorias kandidaatideks oodatakse.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kuni 01.11.2019 kell 23.59 elektroonselt läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee.

Kandidaatide esitamiseks:

  1. registreeri end kasutajaks või logi sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil;
  2. vali „Esita uus taotlus“ ning „Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019“;
  3. täida ära kandidaadi kohta kogu vajalik info ning vajadusel ja soovi korral lisa juurde muid materjale;
  4. vajuta “Kinnita ja esita”.

Tunnustuskomisjonile edastatakse hindamiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt KAHE ERINEVA esitaja poolt (NB! Esitajad võiksid olla välja toodud samal vormil. Kui kandidaadid on esitatud erinevatele kandidaadi esitamise vormidele, tõstetakse info tunnustuskomisjoni töö lihtsustamiseks ühele vormile kokku).

Lisainfo:
Birgit Rasmussen
tunnustamine@entk.ee
5688 2001

                       


Uuendatud: 03.02.2020

Vaatamisi: 1,669

Teksti suurus