fbpx

Õpi- ja juhendmaterjalid

Enne noorsootöötaja kutseintervjuule tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

Enne laagrikasvataja või juhataja osakutse eksamile tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

Eesti keeles Vene keeles (по-русский)
1. Noorsootöötaja kutsestandard 1. Профессиональный стандарт
молодежный работник
2. Kutse-eetika noorsootöös 2. Профессиональная этика в
молодежной работе
3. Tervisekaitsenõuded noorte
püsilaagritele
3. –
4. Tuleohutuse seadus 4. –
5. Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 5.-
6. Tuleohutus ja evakuatsioon 6 –
7. Noorsootöö seadus 7. –
8. Rahvatervise seadus 8.
9. Esmaabi infovoldik Punane Rist 9. Первая помощь Эстонский
Красный Крест
10. Lastekaitseseadus 10. –
11. Organisatsiooni juhtimine (sh projektijuhtimine) 11. –
12. Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja
kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning
neile vastavuse tõendamise kord
12. –
13. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 13. –
14. Noorsootöö strateegia 2006-2013 14.
15. Noorsootöö õpik 15. Учебник по работе с
молодежью
16. Arvuti kasutamine 16. –
17. Väljavõtted noortelaagri korraldaja
käsiraamatust
17. –
18. Töölepingu seadus 18.-
19. Matkamine

20. Veeohutus

21. Tervisetõendid laste ja noortega töötavatele inimestele

22. Mailis Repsi ringkiri laagri personali koosseisu osas

23.NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

19. –

20. –

21. –

22. –

23. Руководство для организатора молодежного лагеря 

 

Kasulikke linke:

mitteformaalne.ee õpimaterjalid

Noortevaldkonna õigusaktid ja alusdokumendid

                                     

 

 


Uuendatud: 25.08.2020

Vaatamisi: 6,737

Teksti suurus