fbpx

Noorsootöö nädala korraldamine saab hoo sisse


Eesti Noorsootöö Keskus kutsub taaskord kõiki noorsootöötajad ja noortevaldkonna tegijaid kaasa lööma 19.–25. novembrini toimuval noorsootöö nädalal ja korraldama toredaid noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi üle Eesti.

Teemanädala eesmärgiks on noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse. Täpsemalt on teemanädalaga soov tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöövõimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele kogemusi ning võimalust nende mõtestamiseks. Samuti on oluline anda noorsootöö valdkonna töötajatele võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Teemanädalal kutsutakse eelkõige noorsootöö- ja hariduse valdkonna asutusi, aga ka kõikide teiste valdkondade organisatsioone ja asutusi korraldama erinäolisi nädala eesmärki ja teemat kandvaid noorteinfo sündmusi üle Eesti. Esialgne sündmuse planeeritav arv on umbes paarsada sündmust nii noorsootöö asutuste, noortekeskuste, koolide, ülikoolide jt eestvedamisel.

Selle aasta teemanädala läbiv märksõna on “inspiratsioon”. Eesti Noorsootöö Keskuse kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse peaekspert Kadri Koort selgitas, et märksõna „inspiratsioon“ peegeldab endas noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid. Lisaks toimuvad nädala jooksul mitmed sündmused ja tegevused, mis on inspiratsiooniks ka noortevaldkonna tegijatele.

“Kuna noorsootöö nädala sisuline teema on seotud noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse väärtustamisega, soovime nädala raames toimuvate sündmustega ning nädalat koondava märksõna abil äratada noortes huvi proovida ja katsetada noorsootöös pakutavaid võimalusi ning tutvuda ka noorsootöötaja elukutsega. Nii on nädala partneriteks näiteks Junior Archivement töövarjupäevaga, kus kutsume noori üles varjutama noortevaldkonna tegijaid ja plaanis on tulla välja interaktiivsete töötubadega noorsootöötaja ametite tutvustamiseks, ” märkis Koort.

Tänavune noorsootöö nädal toimub juba kaheksandat korda. Möödunud aastal tähistatud noorsootöö nädala teema ja tegevused olid keskendusid nutikale noorsootööle, kandes lipukirja „Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt – pilvedesse“. Üle Eesti korraldati 60 erinäolist sündmust, millest enamik oli keskendud just nutikate ja digitaalsete vahendite kasutamisele ning nädala jooksul jagati hulgaliselt kogemusi ning ammutati uusi ja nutikaid teadmisi.

Näiteid möödunud aasta sündmustest saab leida SIIT.

Novembris algava noorsootöö nädala sündmusi saab peagi registreerida Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel. Kodulehele lisandub jooksvalt ka infot teemanädala ja sündmuste elluviimise kohta. Eesti Noorsootöö Keskus tänab omalt poolt kõiki, kes annavad oma panuse noorsootöö nädala sündmuste korraldamisel!

2018. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.

Teksti suurus