fbpx

Noorsootöö nädalal toimuvad noortele suunatud veebinarid ja ideekorjed

Noorsootöö nädal toob noorteni uuendusliku viisi noorteinfo saamiseks ehk noortel avaneb võimalus noorteinfo võimalustega tutvuda veebinaride kaudu. Samal nädalal korraldatakse ka noortele ideekorjed, mis aitavad muuta noorteinfot veelgi atraktiivsemaks.

Noorte jaoks on üha olulisem saada neile suunatud ja olulist informatsiooni digitaalsest keskkonnast ning nutivahenditest. Seejuures on oluline pakkuda noortele võimalusi kvaliteetse ja kontrollitud noorteinfo saamiseks digitaalseid vahendeid ning lahendusi kasutades.

Nädalal toimuvad koostöös Edu Akadeemiaga viiel järjestikusel päeval noortele suunatud veebinarid ehk veebiseminarid, mis keskenduvad noorsootöö võimalustele. Veebinaride eesmärk on viia noorteni vahetu info noorsootöö võimaluste kohta, et noor saaks luua seoseid oma isikliku arenguga, teadlike ja iseseisvate valikutega.

Teemadena käsitletakse näiteks noorte osalust, vabatahtlikku tööd, huvitegevust ja huviharidust ning noore otsuseid karjäärivaliku tegemisel või sobiva elukutse leidmisel. Veebinaridele kaasatakse mitmeid külalisi ning noortel on võimalus veebinaride ajal esitada küsimusi. Kõik veebinarid salvestatakse ja on kättesaadavad ka peale nende toimumist. Veebinare juhib moderaator Roland Tokko.

Neljas Eesti piirkonnas toimuvad noorsootöö nädalal samuti koostöös Edu Akadeemiaga noortele suunatud ideekorjed, mille eesmärk on koostöös noortega kaardistada ja leida lahendusi noorteinfot koondava noorteinfoportaali Teeviit noortesõbralikumaks muutmisel. Käsitlemisele tuleb veel ka veebipõhise kogemustepagasi ja e-osalusvormi arendamine. Ideekorjed toimuvad: 19.11 Tartus, 20.11 ja 23.11 Tallinnas, 21.11 Jõhvis ning 22.11 Pärnus.

Üleskutse noortele suunatud küsimustiku jagamisel

Noortele suunatud veebinaride õnnestumiseks ja noorte vajaduse arvestamiseks on oluliseks osaks noorte sisend. Kõiki noortevaldkonna tegijaid kutsutakse üles jagama noortele neile suunatud küsimustikku, mis on leitav siin. Küsimustiku täitmine võtab aega 5 minutit.

Rohkem infot veebinaride teemade ning toimumisaegade ja ideekorjete kohta leiab noorteinfo portaalist Teeviit ning Facebookist.

2018. aastal toimuvaid veebinare ja ideekorjeid rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.

Teksti suurus