Kes on noorsootöötaja

Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide kohta. Noorsootöötaja täidab erinevaid rolle sõltuvalt noorsootöö elluviimise kohast, situatsioonist, sihtgrupist ning eesmärgist. Noorsootöötaja töötab noortega individuaalselt ja rühmas, kavandab ning hindab programme ja projekte, juhib kaastöötajaid, hooldab hooneid ja seadmeid, teeb koostööd teiste valdkondade spetsialistide, vanemate ja huvigruppidega.

Enamlevinud noorsootöö ametinimetused on noorsootöötaja, huvijuht, laagrikasvataja, laagri juhataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist, huviringijuht, treener, noortekeskuse juhataja, noorsootöö spetsialist, noorsootöö nõunik, noortevaldkonna koolitaja, noorsootööasutuse juht jt.

Noorsootöötajad tegutsevad väga erinevates keskkondades – noortekeskuses (avatud noortekeskus ehk ANK), koolis, kultuurikeskuses, rahvamajas, huvikoolis, külamajas, tänaval – kus iganes jõutakse nooreni tema vaba tahte alusel väljaspool koolitundi, kodu ja tööd ning tegeletakse mitteformaalse õppimisega.

Noorsootöötaja kutsestandard määratleb noorsootöötajale esitatavad nõuded. Noorsootöötaja kutsest saate lähemalt lugeda noorsootöötaja kutse rubriigist.

 

Eesti Noorsootöö Keskus on tunnustatud kutse andja 2016 kategoorias “Taotlejasõbralik info jagaja”.  Eesti Noorsootöö Keskus on tunnustatud kutse andja 2017 kategoorias “Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale”.

 


Uuendatud: 14.08.2018

Vaatamisi: 257

Teksti suurus