Korraldajale

Noortelaagrite võrgustikku koordineerib Eesti Noorsootöö Keskuse juurde moodustatud Laagrijuhtide Nõukoda, kes teeb ettepaneku koondprojekti toetussummade eraldamiseks, noortelaagrite arendamiseks, viib läbi külastusi noortelaagrites. Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatavatest vahenditest.

Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 25.03.2019 KELL 23.59. Täpsema info taotlusvoorude tingimuste kohta leiate Noorte tervistav ja arendav puhkus kodulehelt.

Täpsemat info korraldajale vaadake Toetatavate tegevuste Noorte tervistav ja arendav puhkuse rubriigist.

 

 

Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas

Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumine ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnud. Lähtudes noorsootöö seadusest, varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes projekt- ja püsilaagrites kasutatavast praktikast, soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

  • igas noorte püsi- ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik (kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel ning muudatustest tuleb teavitada e-maili teel);
  • noorte püsi- ja projektlaagri koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta (erivajadustega noorte puhul iga 10 noore kohta) töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik;
  • noorte püsi- ja projektlaagrites ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
Soovitame need põhimõtted kinnitada püsi- ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ning teha need kättesaadavaks ka laagri pidaja kodulehel.

***********************************************************************

Laagrikasvataja ja – juhataja koolitused 2019

2019. aasta laagrikasvatajate ja – juhatajate koolituste ajakava leiate SIIT.

***********************************************************************

PROGRAMMIDE ABIMATERJAL

Siia lisame jooksvalt materjale, mida on võimalik kasutada laagrites programmide täitmisel. Materjalid on tasuta kasutamiseks kõigile.


Uuendatud: 25.03.2019

Vaatamisi: 378

Teksti suurus