fbpx

Korraldajale

Laagrikorraldajate võrgustik

Noortelaagrite võrgustikku koordineerib Haridus- ja Noorteameti juurde moodustatud Laagrijuhtide Nõukoda, kes teeb ettepaneku koondprojekti toetussummade eraldamiseks, noortelaagrite arendamiseks, viib läbi külastusi noortelaagrites, esindab laagrikorraldajate huve, räägib kaasa seadusloomes ja strateegilises planeerimises jpm. Projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest.

***********************************************************************

Toetused

Toetuse taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID-ga sisselogimine. Täpsema info taotlusvoorude tingimuste kohta leiate Noorte tervistav ja arendav puhkus kodulehelt. Tähtaeg 01.02.2021 kell 23.59.

***********************************************************************

Tervisetõendid

Kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes ja sellisel juhul maksab tervisetõendi tegemisega kaasneva kulu töötaja ise. Püsivate töötajate puhul on tervisetõendi vajalikkuse hindamine tööandja poolt ning ta võib soovi korral töötaja saata regulaarsesse tervisekontrolli, kuid siis peab selle eest tööandja ise tasuma. Täpsemalt loe tervisetõendite kohta siit.

***********************************************************************

Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas

Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumine ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnud. Lähtudes noorsootöö seadusest, varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes projekt- ja püsilaagrites kasutatavast praktikast, soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

  • igas noorte püsi- ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik (kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel ning muudatustest tuleb teavitada e-maili teel);
  • noorte püsi- ja projektlaagri koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta (erivajadustega noorte puhul iga 10 noore kohta) töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik;
  • noorte püsi- ja projektlaagrites ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
Soovitame need põhimõtted kinnitada püsi- ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ning teha need kättesaadavaks ka laagri pidaja kodulehel.

***********************************************************************

ABIMATERJALID

Siia lisame jooksvalt materjale, mida on võimalik kasutada laagrites programmide täitmisel. Materjalid on tasuta kasutamiseks kõigile.

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

Uuendatud: 25.01.2021

Vaatamisi: 1,963

Teksti suurus