Korraldajale

Noortelaagrite võrgustikku koordineerib Eesti Noorsootöö Keskuse juurde moodustatud Laagrijuhtide Nõukoda, kes teeb ettepaneku koondprojekti toetussummade eraldamiseks, noortelaagrite arendamiseks, viib läbi külastusi noortelaagrites. Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatavatest vahenditest.

„Noorte tervistava ja arendava puhkuse“ koondprojekti taotlustähtaeg on nii projektlaagritel kui noortelaagritel 1. veebruar kell 23.59. Taotlemine toimus läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

Täpsemat info korraldajale vaadake Toetatavate tegevuste Noorte tervistav ja arendav puhkuse rubriigist.

 

 

Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas

Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumine ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnud. Lähtudes noorsootöö seadusest, varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes projekt- ja püsilaagrites kasutatavast praktikast, soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

  • igas noorte püsi- ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik (kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel ning muudatustest tuleb teavitada e-maili teel);
  • noorte püsi- ja projektlaagri koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta (erivajadustega noorte puhul iga 10 noore kohta) töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik;
  • noorte püsi- ja projektlaagrites ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
Soovitame need põhimõtted kinnitada püsi- ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ning teha need kättesaadavaks ka laagri pidaja kodulehel.

***********************************************************************

Talvine laagrikorraldajate seminar-koolitus

Talvine laagrikorraldajate seminar-koolitus toimub 18.-19.02.2019 Kurgjärve Noortelaagris!
Registreerimine on avatud kuni 11.02.2019 SIIN. Täpne programm on selgumisel!

Arvete tellimine käib otse Nõmme Spordiklubist nommespordiklubi@hot.ee kaudu.
Seminari osavõtumaks on 50 eurot.

***********************************************************************

PROGRAMMIDE ABIMATERJAL

Siia lisame jooksvalt materjale, mida on võimalik kasutada laagrites programmide täitmisel. Materjalid on tasuta kasutamiseks kõigile.


Uuendatud: 19.12.2018

Vaatamisi: 241

Teksti suurus