fbpx

Teated ja uudised laagrite korraldamistest

 • Noortelaagrite korraldamine 2020. aasta suvel COVID-19 perioodil
  Loe SIIT, millega arvestada, kui korraldad 2020. aasta suvel laagrit!

 

 

 • Tervisetõendid
  Kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes ja sellisel juhul maksab tervisetõendi tegemisega kaasneva kulu töötaja ise. Püsivate töötajate puhul on tervisetõendi vajalikkuse hindamine tööandja poolt ning ta võib soovi korral töötaja saata regulaarsesse tervisekontrolli, kuid siis peab selle eest tööandja ise tasuma. Täpsemalt loe tervisetõendite kohta siit.
 • Noortelaagri korraldaja käsiraamat on valminud ja leitav SIINVenekeelne leitav SIIN.

 

 • Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas

Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumine ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnud. Lähtudes noorsootöö seadusest, varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes projekt- ja püsilaagrites kasutatavast praktikast, soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

 1. igas noorte püsi- ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik (kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel ning muudatustest tuleb teavitada e-maili teel);
 2. noorte püsi- ja projektlaagri koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta (erivajadustega noorte puhul iga 10 noore kohta) töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik;
 3. noorte püsi- ja projektlaagrites ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
Soovitame need põhimõtted kinnitada püsi- ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ning teha need kättesaadavaks ka laagri pidaja kodulehel.

 

Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest.


Uuendatud: 19.05.2020

Vaatamisi: 1 408

Teksti suurus