fbpx

Malevad

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt koordineeritud maleva tegevus on noorte konkurentsivõimet arendav töökasvatuslik projekt, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Selle kaudu toetatakse ja arendatakse malevakorraldajate tegevust, kes loovad noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.  

Põhiline sihtgrupp– 13-18-aastased noored *2018. aastal toetati riiklikult 4458 noore osalemist malevas  

Malevate toimumiskohad Maleva tegevust korraldatavad pea kõikjal üle-eesti kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused ja ettevõtted  . 2018. aastal korraldati ENTK toel malevaid, milles kaasati 59 kohaliku omavalituse noori.2018. aasta suurimad malevate korraldajad: SA Õpilasmalev (Tallinn) – 790 noort, MTÜ Koolituse (Pärnumaa Õpilasmalev) – 744 noort ja Tartu Noorsootöö Keskus (Tartu linn) – 395 noort

Vaata 2018.a. toetust saanud malevaid siit 

Näiteid toimunud malevatest:

Jõelähtme õpilasmalev 2018

EÕM Kokkutulek 2018 Mändjala rühma etlus

ELUÄGE SUVI ehk TANKLA ÕPILASMALEV 2018

Pärnumaa Rääma Õpilasmaleva rühm 2018  

Malevatüübid:  1) traditsioonilised ööbimisega  2) ööbimiseta malevad *2018. aastal osales 892 noort ööbimisega malevas, 3093 noort ööbimiseta malevas, millest 781 noort osales maleva innovatsioonitegevustes.  

Malevate rahastamine – ESF Töösuve programm ja koondprojekt “Noortemalevad” (Hasartmängumaksu Nõukogu toetus ja täiendavad riiklikud vahendid)  

Malevate võrgustik Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noortemalevate üle-eestilise võrgustiku tööd ja viib ellu toetavaid tegevusi (infopäevade, seminaride, projektikonkurside ja hangete korraldamine) *2018. aastal toetati riiklikult 53 malevakorraldaja tegevusi  

Mis meenub sõnaga malev!!! 

Malevate kokkutulek

14.- 16. august toimus Ruunaweres EÕM kokkutulek.

EÕM kokkutulek 2017  

Infomaterjalid: Tööelu “Noore töötaja meelespea”

Tööinspektsioon “Alaealise tööle võtmine”


Uuendatud: 18.03.2019

Vaatamisi: 4 925

Teksti suurus