fbpx

Malevad

Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud maleva tegevus on noorte konkurentsivõimet arendav töökasvatuslik projekt, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Selle kaudu toetatakse ja arendatakse malevakorraldajate tegevust, kes loovad noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

Sihtgrupp– 7-26-aastased noored *2020. aastal on riiklikult toetatud 4570 noore osalemine malevas.

Malevasuvi 2020 toetused ja kontaktid leiad siit!

Malevatüübid:  1) traditsioonilised ööbimisega  2) ööbimiseta malevad 3) maleva kokkutulek

Malevate rahastamine – koondprojekt “Noortemalevad”

Malevate võrgustik Haridus- ja Noorteamet koordineerib noortemalevate üle-eestilise võrgustiku tööd ja viib ellu toetavaid tegevusi (infopäevade, seminaride, projektikonkurside ja hangete korraldamine)

Mis meenub sõnaga malev!!!

Malevate kokkutulek

13.- 15. august 2019 toimus vabariiklik  EÕM kokkutulek Ruunaweres.

Pildi autor Laura Karp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. aastal peab malevate läbiviimisel lähtuma nii Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud soovitustest. Soovitused on ühised nii laagritele kui malevatele. Malevad saavad tegevust alustada alates 12. juuni 2020.

Lisainfo: https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/noortelaagrite-korraldamine-2020-a-suvel/ 


Uuendatud: 27.01.2021

Vaatamisi: 12,526

Teksti suurus