fbpx

Malevad

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt koordineeritud maleva tegevus on noorte konkurentsivõimet arendav töökasvatuslik projekt, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Selle kaudu toetatakse ja arendatakse malevakorraldajate tegevust, kes loovad noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

Sihtgrupp– 7-26-aastased noored *2019. aastal toetati riiklikult 4439 noore osalemist malevas

Malevate toimumiskohad Maleva tegevust korraldatavad pea kõikjal üle-eesti kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused ja ettevõtted. 2019. aastal korraldati ENTK toel malevaid, milles kaasati 61 kohaliku omavalituse noori. 2019. aasta suurimad malevate korraldajad: SA Õpilasmalev (Tallinn) – 896 noort, MTÜ Koolituse (Pärnumaa Õpilasmalev) – 690 noort ja Maardu Linnavalitsus – 307 noort.

2019. aastal toetust saanud malevakorraldajad leiad siit!

Siit leiad näited innovatsioonimalevate tegevustest 2019

Malevatüübid:  1) traditsioonilised ööbimisega  2) ööbimiseta malevad 3) maleva kokkutulek

Malevate rahastamine – koondprojekt “Noortemalevad”

Malevate võrgustik Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noortemalevate üle-eestilise võrgustiku tööd ja viib ellu toetavaid tegevusi (infopäevade, seminaride, projektikonkurside ja hangete korraldamine)

Mis meenub sõnaga malev!!!

Malevate kokkutulek

13.- 15. august 2019 toimus vabariiklik  EÕM kokkutulek Ruunaweres.

Pildi autor Laura Karp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomaterjalid: Tööelu “Noore töötaja meelespea”

Tööinspektsioon “Alaealise tööle võtmine”


Uuendatud: 22.04.2020

Vaatamisi: 7 357

Teksti suurus