fbpx

Tööandjale

Hea Tööandja,

Kui Sul on vaja suvel töökäsi juurde ning soovid panustada noorte esmaste töökogemuste saamisesse ning tööharjumuse kasvatamisse, siis on õige valik malevlaste palkamine!

Miks võtta noor inimene tööle?

Noore inimese eeliseks võib pidada:

 • Ambitsioonikust;
 • Head ja kiiret õppimisvõimet;
 • Loovat mõtlemist tööülesannete lahendamisel;
 • Head võõrkeeleoskust;
 • Tulemustele orienteeritust.
Millised oskused ja teadmised võivad olla noorel, kellel varasem töökogemus puudub?

Paljud noore teadmised ja oskused pärinevad formaalharidusest, kuid oluline on tähelepanu pöörata ka noorsootöö omandatule. Noored osalevad noorsootöös mitmel erineval moel, näiteks käivad laagrites noortemalevates, noortevahetustes, osalevad huvitegevuses ja projektides, noortevolikogude ning –organisatsioonide töös või on aktiivsed noortekeskustes. Kõik need tegevused aitavad kaasa noore omaduste arengule, millest ka töökohal kasu on, näidetena võib tuua:

 • Noorsootöö projektide eestvedajad puutuvad kokku noorteürituste planeerimisega ja ressursside kavandamisega, sh võimalus tõestada ennast liidri rollis ja saada juhtimiskogemus.
 • Projektides kaasalööjad saavad mitmeid koostöökogemusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning õpivad suhete loomist ja hoidmist. Samuti saadakse rahvusvaheliste projektide käigus hea võõrkeele praktika.
 • Noortevolikogudes osalemine võimaldab kaasa rääkida otsuste tegemisel, mis puudutab noorte elu. Sealt saab noor oskuse ja julguse kaitsta oma seisukohti ning aitab kaasa suhtlemis. ja argumenteerimiseoskuste arengule.
 • Noortemalevates osalemine kasvatab noortes tööharjumust ning meeskonnatöö oskust.
 • Noorsootöös osalemine arendab loovust – noor saab väljaspool kooli tegeleda huvialaga või projektiga, mis talle tõesti korda läheb ning on algatatud noore enda initsiatiivil.
Soovitusi tööandjale, millele tähelepanu pöörata kui noor tööle kandideerib või kui soovite leida head noort töötajat.
 • Tööintervjuul või noore CV-ga tutvudes pöörake noorsootöö kogemustele samaväärset tähelepanu kui töökogemustele. Küsige noorelt, kas ta on osalenud ja mis ta on teinud näiteks (üli)õpilasvahetustes, noortevahetustes, huvitegevuses, noortelaagrites ja –malevates. Samuti uurige, kas lisaks formaalsele töökogemusele on noor olnud praktikal, tegelenud ettevõtlusega, olnud mõnes projektis vabatahtlik, või hoopis olnud tegev mõnes õpilasfirmas või organisatsioonis. Noorel võib küll puududa formaalne töökogemus või haridus, kuid paljud teadmised ja oskused võib ta olla omandanud just läbi eelpool nimetatud tegevuste.
 • Juba töökuulutuses märkida, et arvestatakse ka vabatahtliku töö kogemusega.
 • Võimalusel looge oma ettevõttesse praktika koht.
 • Kanditaatidele ei tohiks seada ebarealistlike ootusi.

Mida Sinu ettevõte võidab kui võtab tööle aktiivse noore?

 • Võttes tööle noori ja aktiivseid töötajaid, kellel võib olla rohkem värskemaid ideid, aitab see ettevõttel paremini tulevikuga kaasa minna ning garanteerib ka pikemaajalise jätkusuutlikuse.
 • Toote või teenuse arendamisel, mille sihtgrupp on noored, kaasake kindlasti noori endid. Nii tagate, et toode või teenus vastab ka tegelikele noorte vajadustele.
 • Vabatahtlik tegevus ning noorsootöö projektides osalemine näitab, et noor inimene on valmis vähese või olematu raha eest, kuid kindla idee nimel pingutama. See on tõestuseks, et ta on hea meeskonnatöötaja, kes sundimata töötab ühise eesmärgi nimel. Olukorras, kus mitmed tööandjad näevad vaeva, et kollektiivist saaks meeskond, kes ühise eesmärgi nimel pigutab, siis vabatahtluna töötanul tuleb see juba loomulikult.
Kuidas ja kust leida ettevõtlike häid noori töötajaid?
 • Kui teil on soov võtta tööle malevlasi, siis võite pöörduda otse oma piirkonna kohaliku omavalitsuse või malevakorraldaja poole. Samuti võite kirjutada Eesti Noorsootöö Keskusesse.
 • Stardiplats on online CV-keskkond mõeldud just noortele, aidates neil välja tuua ka mitteformaalsel viisil omandatud teadmised ja kogemused. Töökuulutuste lisamine keskkonda on tasuta.  www.stardiplats.ee
 • Saatke töökuulutused koolide ja ülikoolide karjäärinõustamise keskustele.

Infomaterjalid:


Uuendatud: 27.01.2021

Vaatamisi: 730

Teksti suurus