Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on üks ennetustöömudel, mille raames lähevad noortega tegelevad spetsialistid noorte kogunemiskohtadesse. Mobiilse noorsootöö teostamise eeldusteks on põhjalik sotsiaalruumi analüüs.

Mobiilne noorsootöö on suunatud eelkõige nendele riskikäitumisega noortele, kes traditsiooniliste asutuste või avatud noorsootöö poolt pakutavate teenusteni ei jõua või on nendest eemaldunud.

Mobiilse noorsootöö põhiülesandeks on arendada koostöös noortega nende sotsiaalseid oskuseid, toetades noori nende igapäevaelus ning ennetades korduvõigusrikkumisi.

Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks:

  1. tänavatöö ehk kontakti loomine noortega nende endi kogunemiskohtades;
  2. individuaalne töö ehk noorele toe pakkumine, nõustamine ja suunamine;
  3. töö gruppidega – noorte sotsiaalsete oskuste arendamine;
  4. töö kogukonnaga –kogukonnategevuste algatamise julgustamine, teavitustöö.

Mobiilse noorsootöö teostajad peaksid olema võimelised pakkuma esmast tuge noorele erinevate individuaalsete probleemide lahendamisel, sh noorte õiguste kaitse, heaolu eest seismine, õppimis- või elamisvõimaluste leidmine jms.

Mobiilset noorsootööd rakendatakse ühe meetodina Noorte Tugilates, et jõuda noorteni, kes ei õpi ega tööta ning kes vajaksid tuge tagasi haridusse või tööellu pöördumisel.

Mobiilsest noorsootööst saab rohkem lugeda teosest „Abiraamat mobiilse noorsootöö teostajale“.


Uuendatud: 18.01.2019

Vaatamisi: 137

Teksti suurus