fbpx

Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on üks ennetustöömudel, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine.

Mobiilne noorsootöö on suunatud eelkõige nendele riskikäitumisega noortele, kes noorsootöö teenusteni ei ole seni jõudnud või on nendest eemaldunud.

Mobiilse noorsootöö alaeesmärkideks on:
• luua avalikus ruumis usalduslik kontakt noortega  (parkides, kaubanduskeskustes jne);
• teavitada noori vajaduspõhiselt noorsootöö võimalustest ja muudest teenustest;
• toetada noorte toimetulekut soodustavate sotsiaalsete oskuste omandamist;
• teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.

Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks, mille aluseks on sotsiaalruumi analüüs :

  1. tänavatöö eesmärgiks on noortega kontakti loomine nende kogunemiskohas;
  2. individuaaltöö eesmärgiks on toetada ja jõustada noort tema jaoks olulistel teemadel;
  3. grupitöö eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine;
  4. kogukonnatöö eesmärgiks on kogukonnaliikmete teavitamine ja kaasamine tegevustesse.

Mobiilset noorsootööd rakendatakse Tallinnas, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koordineerimisel.
Mobiilse noorsootöö meetodeid rakendatakse osaliselt Noorte Tugilates, et jõuda noorteni, kes ei õpi ega tööta.

Mobiilsest noorsootööst saab rohkem lugeda teosest „Abiraamat mobiilse noorsootöö teostajale“.


Uuendatud: 26.01.2021

Vaatamisi: 1,448

Teksti suurus