fbpx

Noorsootöö nädal 2018

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimus juba 8. korda ja leidis 2018. aastal aset 19.–25. novembrini. Nädal keskendus noorsootöö võimalustele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele ning teemad võttis kokku pealkiri „Noori inspireerides”. Sellega seonduvalt kutsuti asutusi üle Eesti korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi.

 

Teemanädala eesmärgiks on noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse. Täpsemalt on teemanädalaga soov tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele kogemusi ning võimalust nende mõtestamiseks. Samuti on oluline anda noorsootöö valdkonna töötajatele võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

2018. aastal oli teemanädala läbiv märksõna “inspiratsioon”, mis  peegeldas endas noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid. Lisaks toimusid nädala jooksul mitmed sündmused ja tegevused, mis olid inspiratsiooniks ka noortevaldkonna tegijatele.

Teemanädalal kutsutakse eelkõige noorsootöö- ja hariduse valdkonna asutusi, aga ka kõikide teiste valdkondade organisatsioone ja asutusi, korraldama erinäolisi nädala eesmärki ja teemat kandvaid noorteinfo sündmusi üle Eesti. Esialgne sündmuse planeeritav arv oli umbes paarsada sündmust nii noorsootöö asutuste, noortekeskuste, koolide, ülikoolide jt eestvedamisel. Kokku korraldatai 2018. aastal toimunud noorsootöö nädalal 260 sündmust, millest 15 kestsid 2-7 päeva. Sündmustena toimusid töötoad, teemapäevad, õppekäigud, külalisesinejatega kohtumised, kontserdid või muud temaatilised sündmused.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt planeeritavate tegevuste seas oli nii üle-eestiliselt elluviidud ideekorjed, veebinarid, traditsiooniline Facebooki kaanepildi üleskutse ning osalemine noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“ koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduse Liiduga. Noorsootöö nädala koostööpartner oli ka Junior Achivementi, kelle eestvedamisel toimunud Töövarjupäev oli samuti sündmuste kalendris ning keskenduti senisest enam sellele, et noored töövarjutaksid noorte- ja haridusvaldkonna töötajaid, sh ka õpetajaid, huvijuhte, noorsootöötajaid, huvikoolide õpetajaid, juhendajaid, jt valdkonna töötajaid.

2018. aastal toimunuid noorsootöö nädala tegevusi rahastati riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.


Uuendatud: 15.01.2019

Vaatamisi: 2,298

Teksti suurus