fbpx

Kampaania tingimused

Kampaania tingimused

Kampaania: Registreeri noorsootöö nädala sündmus ja võida 1000 € inspiratsiooniraha
Kampaania periood: 19.09–23.11.2018
Kampaania korraldaja: Eesti Noorsootöö Keskus

1. Kampaanias ja auhinna loosimises osalemine
1.1. Kampaanias ja auhindade loosimises osalemiseks tuleb plaanida ja sisestada Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehe registreerimisvormi kaudu noorsootöö nädala kavasse sobiv üritus. Registreerimisvormi leiab siit: https://entk.ee/noorsootoo-nadal-3/sundmuse-registreerimine/ .
1.2. Plaanitava ürituse teema ja sisu ei ole korraldaja poolt piiratud, kuid korraldatav üritus peaks oma olemusega inspireerima noori ning toimuma vahemikus 19.–25.11.2018, mil toimub noorsootöö nädal. Vaata ka nippe ja lisainfot ürituse korraldamiseks: https://entk.ee/noorsootoo-nadal-3/nippe-ja-ideid/.
1.3. Kõik sisestatud üritused ja nende sisu vaatab üle Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatava noorsootöö nädala korraldusmeeskond. Seejärel lisatakse üritus nädala kalendrisse ja interaktiivsele Eesti kaardile, kus on avaldatud kõik sisse kantud ning noorsootöö nädalal toimuvad üritused.
1.4. Kampaania raames registreeritud ürituste arv ei ole piiratud. Iga organisatsioon või ürituse korraldaja võib kampaanias osaleda mitme erineva üritusega.

2. Andmete salvestamine
Registreerimisvormi kaudu jäetud andmed salvestatakse andmebaasi. Isikuandmete registreerimisega annab kasutaja õiguse töödelda tema isikuandmeid kampaania toimingute raames. Salvestatud andmete põhjal tuvastatakse võitjad ja võetakse võitjatega ühendust. Andmeid ei kasutata kampaania lõppedes muuks otstarbeks.

3. Kampaania auhinnad ja loosimine
3.1. Kampaanias loositakse välja neli vaheauhinda (vt 3.2) ja üks peaauhind (vt 3.3). Kõik võitjad loositakse välja juhuslikkuse alusel.
3.2. Kampaania vaheauhind on kaasaskantav kõlar JBL Boombox väärtusega 500 €. Kampaania vaheauhinnad loositakse välja neljal reedel: 02.11, 09.11, 16.11 ja 23.11.2018.
3.3. Kampaania peaauhind on 1000 € inspiratsiooniraha ürituse korraldamiseks. Peaauhinna võitja loositakse välja noorsootöö nädalale järgneval esmaspäeval: 26.11.2018.
3.4. Kõik võitjad tehakse teatavaks Eesti Noorsootöö Keskuse ametlikul Facebooki lehel https://www.facebook.com/eestinoorsootookeskus/. Kõikide võitjatega võetakse personaalselt ühendust registreerimisvormi jäetud kontaktide kaudu, et leppida kokku auhinna üleandmises.

4. Auhindade kättesaamine
4.1. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt ühendust ürituse registreerimisvormi jäetud e-posti aadressi vahendusel noorsootöö nädala lõppedes hiljemalt 26.11.2018.
4.2. Kui korraldajal ei ole õnnestunud võitjaga kontakti saada hiljemalt 31.12.2018, loetakse ta auhinnast loobunuks ja auhinda välja ei anta.
4.3. Kampaania raames välja loositud vaheauhinnad toimetatakse võitjateni posti teel. Kampaania peaauhind 1000 € inspiratsiooniraha kantakse üle üritust korraldava organisatsiooni või kontaktisiku kontole.
4.4. Korraldajalt auhinna vastuvõtmisega annab võitja korraldajale loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

5. Lisainformatsioon
5.1. Kampaanias ei või osaleda Eesti Noorsootöö Keskuse kampaania korraldamisega seotud isikud ja ettevõtted.
5.2. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel, teatades sellest kohe oma avalike kanalite vahendusel.
5.3. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi, esitab korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada jne), mis ei ole tingitud kampaania korraldajast, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
5.4. Kõik kampaaniaga seotud küsimused või pretensioonid tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale: Kadri Koort, kadri.koort@entk.ee. Kirjadele vastatakse 7 tööpäeva jooksul kirja kättesaamise kuupäevast.
5.5. Kõik vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste kohaselt.
5.6. Kampaania korraldaja säilitab õigused teha reeglites muudatusi.


Uuendatud: 30.10.2018

Vaatamisi: 133

Teksti suurus