fbpx

Noorsootöö nädal 2019

Noorsootöö nädal „Tervis. Minu heaolu.“ keskendub tervise teemale

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimub sel aastal 18.–30. novembrini ning keskendub tervise teemale, kandes sloganit „Tervis. Minu heaolu.“. Fookuses on vaimne, sotsiaalne ja füüsiline tervis, mille kaudu tutvustatakse noortele suunatud võimalusi, nii noorsootöös kui ka teistes valdkondades.

Noorsootöö nädal leiab sel aastal aset 9. korda. Sarnaselt varasematele aastatele kutsutakse noori, noortega töötavaid spetsialiste ja asutusi üles korraldama nädala raames temaatilisi sündmusi. “Tuginedes eelmiste aastate kogemusele ja tagasisidele, soovitame planeerida noortega töötavate spetsialistide sündmused 18.–24. november ja noorte sündmused 25.-30. november, et mõlemal osapoolel oleks võimalus saada nädalast parim kogemus ja võtta osa erinevatest neile suunatud tegevustest,” sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Kadri Koort.

Koorti sõnul juhtisid tervise teemale tähelepanu noored ja noorsootöötajad teemanädala planeerimise käigus. “Osapooled tõid välja, et nädala teema käsitlemisel on oluliseks osaks mitmesugused praktilised tegevused, mis aitavad seda paremini mõtestada ja osapoolteni viia. Lahendusena pakuti välja otsese suhtluse teel ja veebipõhiselt toimuvate tegevuste ning algatuste kombinatsioon, mis aitab hoida teemat mitmekülgse ja atraktiivsena,” lausus ta.

Tervisele ja noorsootöö nädalale pöörab tähelepanu näiteks novembris algav tervise challenge #olensillas, mille eesmärk on kutsuda kõiki huvilisi novembrikuus sooritama tervist edendavaid tegevusi ning sellest Instagramis märku andma. Selleks võib olla näiteks igapäevane liikumine looduses või hoopiski nutiseadme kasutamise piiramine. Oodatud on erisugused väljakutsed nii noorte endi, noorsootöötajate kui ka asutuste poolt. Samuti toimuvad nädala raames neljas piirkonnas noorteinfo häkatonid, kus noortega koos arutatakse noorteinfo kättesaadavuse teemal, noorsootöötajatele ja noortele toimuvad terviseteemalised veebinarid, terviseteemaliste müütide murdmine, noorsootöötajate kiitmise kampaania, töövarjupäev, avaldatakse tervise teemaline podcast ning palju muud põnevat.

Noorsootöötajatele toimub 1. oktoobril veebinar, kus antakse ülevaade nädala teemast ja kontseptsioonist, tippsündmustest ja tegevussuundadest. Samuti jagavad eksperdid parimaid praktikaid noorte kaasamiseks ning ka sündmuste ja tegevuste raames kogetu mõtestamiseks ja reflekteerimiseks. Veebinari kohta leiab rohkem infot Facebookist SIIN.

Nädala jooksul toimuvate tegevuste väärtus, lisaks tervise teema populariseerimisele, on ka noorte osalemine, ettevõtlikkus ning nende informeerituse toetamine. Seetõttu on tegevuste oluline osa noorteinfoga seotud põhimõtetel ja väärtustel. Iga tegevus ja sündmus, mis leiab aset noortele, peab neile pakkuma usaldusväärset, kvaliteetset ning kontrollitud infot, seda nii piirkondlike kui üleriigiliste algatuste puhul. Samuti on oluliseks osaks noorte kaasamine ning nende huvide ja vajaduste arvestamine, mida on oluline tegevuste planeerimise faasis arvesse võtta.

Selle aasta noorsootöö nädala kujundusel on kasutatud Saue Noortekeskuse noorte joonistusi. Noorteinfoportaal Teeviit kuulutas aprillis välja välkkonkurssi, mille raames kutsusime noori osalema üle-eestilise noorsootöö nädala visuaalse identiteedi kujundamisel temaatiliste joonistustega. Välkkonkursile laekus kokku 19 tööd, kus noored kujutasid temaatilisi kirjatähti ning sümboleid.

Noorsootöö nädala ametlik kanal on noorteinfoportaal Teeviit. Sarnaselt varasematele aastatele koondatakse nädala sündmuste info interaktiivsele Eesti kaardile ning sündmuste kalendrisse.

Eelmisel aastal toimus noorsootöö nädalal „Noori inspireerides“ 260 sündmust ning kokku osales tegevustes 18 735 noort.

2019. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 ja selle lisade „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.


Uuendatud: 07.10.2019

Vaatamisi: 279

Teksti suurus