fbpx

Noorteinfo

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

  • Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.
  • Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noortele huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo Harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.
  • Noorteinfo toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on suunatud ja eesmärgipärane noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja neile vahendamine. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Noorteinfo arendamine
Harno ehk Haridus- ja Noorteamet (endine Eesti Noorsootöö Keskus) on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo teemat üleriigiliselt ja toetada noorteinfo kättesaadavust noorteinfoportaal Teeviit kanalites. Arendustegevuste hulka kuulub riikliku noorteinfo arendusgrupi tegevuse koordineerimine, koostöö noorteinfo koolitajate ja arendajatega ning temaatiliste materjalide loomine ning levistamine valdkonna spetsialistide seas. Harno kuulub Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Noorteinfoportaal Teeviit
Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet  õppimise, töö ja karjääri, füüsilise ja vaimse tervise, iseseisva elu, keskkonna ja tarbimise, noorsootöö võimaluste, ohutuse ja turvalisuse teemadel. Teemade kajastamisel tehakse koostööd organisatsioonide ja asutustega ning noortega. Teeviit sotsiaal- ja meediakanalid on veebilehtFacebookInstagramYoutubeV-KontakteSoundCloud ja Spotify.

Teeviit portaali põhitegevused on temaatiliste artiklite loomine ja avaldamine veebis, digitaalse noorteinfo sarja “Teeviit Tulevikku”  korraldamine ning veebinaride, taskuhäälingute ja lühivideote avaldamine, Teeviit vabatahtlike tegevuse koordineerimine ja koostöö noortetiimide juhtidega, noorte informeeritust toetavate sündmuste planeerimine ja elluviimine ja/või nende korraldusele kaasa aitamine (Euroopa noorteinfo päev, meediapädevuse nädal, noortepäev, noorsootöö nädal).

Spetsialistide toetamine
Noortega töötavatele spetsialistidele on loodud noorteinfo teemalise maandumisleht Teeviit portaali külge “Noorteinfo – Kaasav. Võimestav. Professionaalne” kust leiab teemalisi materjale, sh Noorteinfo käsiraamatu (2019).

Noorteinfo teemalised alusdokumendid ja toetavad materjalid spetsialistidele

 

 


Uuendatud: 22.01.2021

Vaatamisi: 6,158

Teksti suurus