fbpx

Noorteinfo

! Külasta noorteinfo teemalist veebi spetsialistidele, mis annab Sulle ülevaate noorteinfost ja selle arendamisest www.teeviit.ee/noorteinfo


Noorteinfo 
pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noortele huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo Harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

Noorteinfo toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on suunatud ja eesmärgipärane noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja neile vahendamine. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Harno ehk Haridus- ja Noorteamet (endine Eesti Noorsootöö Keskus) on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo teemat üleriigiliselt.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noorteinfo teemalisi koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele ning rahvusvahelist koostööd, analüüsib ja hindab noorteinfo teemat ja selle vajadusi. Harnokuulub Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.  

Noorteinfo teemal toimuvate tegevuste aluseks on Noortevaldkonna arengukava  ning tegevusi rahastatakse riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Haridus- ja Noorteamet eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.


Noorteinfo  alusdokumendid ja toetavad materjalid

  1. Noorteinfo käsiraamat (ENTK, ENK)
  2. Noorteinfo mõistete kogu (Noorteinfo käsiraamat 2020, ENTK, ENK)
  3. Euroopa noorteinfo harta (ERYICA)
  4. Noorteinfo Korduma Kippuvad Küsimused (Teeviit)
  5. Noorteinfo Infogram (Teeviit)
  6. Harta Infogram (ENTK)

Noorteinfo teemaline Nistik (eesti keeles)

Noorteinfo teemaline nistik (noorsootöö istik) annab ülevaate noorteinfost, noorteinfotööst ja noorteinfoteenusest.

Noorteinfot tutvustav video (inglise keeles)


Noorteinfo teemaline Infogram

Noorteinfo teemaline Infogram annab ülevaate noorteinfost.

 

Euroopa Noorteinfo Harta

Harta Infogram annab ülevaate noorteinfo peamistest põhimõtetest.


Noorteinfoportaal Teeviit

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta.


Riikliku tasandi noorteinfo arendamine

Riikliku tasandi noorteinfot arendatakse peamiselt kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik. Arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid. Noorteinfo sisu ja teemade arendamisel on toeks siduspartnerid, näiteks Tervise Arengu Instituut, Töötukassa, MTÜ Peaasjad, Tööinspektsioon, AMOR, Maanteeamet, Häirekeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, noorteühendused jpt.

Noorteinfo arendamiseks on loodud ka riiklik noorteinfo arendusgrupp, kuhu kuulvad noortevaldkonna esindusühingud, noored, koolitajad ja noorteinfo eksperdid.  Arendusgrupi tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud olevate asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös.


Noorteinfo koolitused

Noortevaldkond toetab võimalusel noortega töötavate spetsialistide noorteinfo teemaga seotud arengut ja pädevusi spetsiifiliselt noorteinfo teemat käsitlevate koolitustega, mis põhinevad ERYICA (Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuur) koolitusmoodulitel. Koolitused tõlgitakse ja kohandatakse Eesti noorsootöö ning noorteinfo olukorrast ja vajadustest lähtuvalt.

 


Uuendatud: 11.01.2021

Vaatamisi: 4,034

Teksti suurus