fbpx

Noorteühingud

Tulenevalt Noorsootöö seaduse § 3 lg 9 on noorteühing mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine.

Noorteühendus on seevastu noorte kooslus, põhitegevusega noorsootöö korraldamine. Noorteühendus võib olla nii mittetulundusühing, seltsing kui ka mitteformaalne noortegrupp.

Noorteühendusi ühendab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), esindades katusorganisatsioonina 130 noorteühendust ja osaluskogu. Alustavale noorteühendusele on abiks ENL-i poolt koostatud abimaterjal, juba toimiva noorteühenduse kvaliteeti aitab hinnata ja arendada ENL-i poolt väljatöötatud enesehindamise käsiraamat.

Erinevate noorteühendustele mõeldud rahastusvõimalustega saab tutvuda siin.


Uuendatud: 27.01.2021

Vaatamisi: 1,293

Teksti suurus