fbpx

Noorteühingud

Tulenevalt Noorsootöö seaduse § 3 lg 9 on noorteühing mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine.

Noorteühendus on seevastu noorte kooslus, põhitegevusega noorsootöö korraldamine. Noorteühendus võib olla nii mittetulundusühing, seltsing kui ka mitteformaalne noortegrupp.

Alustavale noorteühendusele on abiks Eesti Noorteühenduste Liidu poolt koostatud abimaterjal.

Noorteühendusi ühendab Eesti Noorteühenduste Liit, esindades katusorganisatsioonina 130 noorteühendust ja osaluskogu.

Eestis on väljatöötatud noorteühingute toetussüsteem – noorteühingu aastatoetus. Selle eesmärgiks on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. Noorteühingu aastatoetuse taotlemiseks peab ühingus olema vähemalt 500 liiget, kellest vähemalt 2/3 peavad olema noored ning ühingu tegevus peab toimuma vähemalt 5 maakonnas.

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29.07.2016. a määrusega nr 52.

Täpsemalt saad noorteühingute aastatoetusega ja taotlemise tingimustega tutvuda ENTK toetatavate tegevuste rubriigis Noorteühingute aastatoetus.


Uuendatud: 25.07.2018

Vaatamisi: 596

Teksti suurus