fbpx

Nutikas noorsootöö

2016.a. lõpus avaldati esmakordselt Nutika noorsootöö kontseptsioon. Kontseptsioon on raamistik, mille põhjal oleme noortevaldkonna maastikul planeerinud nutika noorsootöö arenguid ja toetusmehhanisme.

 valge       Nutika noorsootöö kontseptsioon (EST) 

The Concept of Smart Youth Work (ENG)

Смарт-концепция молодежной работы (RUS)

Nutika noorsootöö põhialused

Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, lähtub tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist.

Nutikas noorsootöö ei ole omaette tegevus või meetod ega asenda olemasolevaid praktikaid, vaid selle abil saavad noored ja noorsootöötajad seniste kogemuste baasil, uusi seoseid otsides ning uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh ka digitaalseid) nii praeguste probleemidega kui ka uute väljakutsetega toimetulekuks.

Nutika noorsootöö tegevused lähtuvad noorte ja noorsootöötajate vajadustest, arvestavad ühiskonna ja tehnoloogia arenguid, sh üleilmastumist, võrgustamist ja e-lahendusi, pakuvad alternatiive traditsioonilistele lähenemistele noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, eksimiseks ja kogemustest õppimiseks.

Noorsootöö nutikad lahendused on noorsootöö sisu loomise või tegevuste läbiviimise vahendid.

Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt ja tulemuslikumalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning omaalgatuseks ja ühistegevuseks, vähendada noorte tõrjutusriski, suurendada noorte kaasatust ja parandada nende tööhõivevalmidust ning toetada noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsustes.

Ülaltoodud kontseptsiooniga on nutikas noorsootöös seatud kolm peamist suunda:

  1. noortele suunatud tegevused;
  2. noorsootöötajate arenguvajadused nutika noorsootöö elluviimiseks;
  3. noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamine digivahendite abil.

Üheks nutika noorsootöö oluliseks võimaluseks on digimeedia ja –tehnoloogia  kasutamine, sh avatud noorsootöös, noorteinfos, noorte osaluses ja teistes noorsootöö alavaldkondades ning teemades. Nutika noorsootöö võimalusi saab kasutada vahetus suhtlemises noorega (face to face), internetikeskkonnas (online) või ka mõlemas samaaegselt.

Euroopa Komisjoni ekspertgrupp teemal „Noortele, noorsootööle ja noortepoliitikale digiteerimisest tulenevad ohud, võimalused ja mõjud” toob oma aruandes välja, et eduka nutika noorsootöö elluviimise eelduseks on noorsootöötaja avatud meel, digipädevused ja tema organisatsiooni tugi.

Nutika noorsootööga käsikäes käivad digipädevused

Digipädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest, millega 2014. aastal täiendati ka põhikooli ning gümnaasiumi riiklikke õppekavu. Digipädevust võib laiemalt defineerida kui enesekindlat, kriitilist ja loovat IKT kasutamist töö, õppimise, puhkuse ja ühiskonnaelus osalemisega seotud eesmärkide saavutamiseks.

Digipädevustest saab lähemalt lugeda leheküljelt www.digipadevus.ee.

 

Nutivaramu

Haridus- ja Noorteamet koondab järjepidevalt materjale Nutivaramusse – veebipõhine ressursikogumik, kust leiab infot, näiteid ja inspiratsiooni hübriidlahendusteks ja distantstegevusteks noorsootöös.

Vaata lähemalt Nutivaramust.

Nutivaramu taskuhääled

Taskuhääled on Nutivaramu podcast, kus kuuled häid näiteid, inspireerivaid arutelusid ning praktilisi nippe. Kuula lähemalt siit:

Osa 1: Innovatsioon ja teenusedisain noortevaldkonnas

Osa 2: Avatud noorsootöö e-keskkondades: mis, miks ja kuidas? Tallinna noortekeskuste näitel

Osa 3: E-sport & e-noorsootöö noortekeskustes. Räägivad praktikud!

Osa 4: Noorte osalusest. Nutika noorsootöö vaatenurgast

 

Jaga kogemust #nutinoorsootöö

Kriisiajal olime täiesti uues olukorras ja uutes tingimustes ning tuumküsimuseks tõusis, kuidas sellel ajal noore jaoks olemas olla (vaata ka Ülly Enni samanimelist artiklit). Pidime hakkama asju uutmoodi tegema, mis Shumpeteri ehk innovatsiooni „ristiisa“ sõnul ongi kõige laiem definitsioon innovatsiooni mõistele – ja me pidime tegema seda kiiresti ning palju.

Et võimalikult kiiresti häid algatusi üksteisele jagada, palusime algatajatel tegevuste juures kasutada teemaviidet #nutinoorsootöö, tänu millele kogusime üle 50 hea algatuse siia lehele. Vaata kõiki näiteid siit. 

Kriisi lõpus analüüsisime ideid, mille põhjal valmis Mihuse artikkel “Innovatsioon noorsootöös – teekond juhuslikust taotluslikuni“, kus tutvustatakse nelja peamist trendi, mida näidete põhjal võis välja lugeda.

Head ideede ammutamist!

 

Lisamterjale:


Uuendatud: 01.02.2021

Vaatamisi: 4,388

Teksti suurus