fbpx

Kogumikraamat “Digiareng ja noorsootöö”

Mil moel muudab digiteerimine meie ühiskonda? Milliste tehnoloogiliste võtmearenduste või megatrendidega peaksime me kursis olema? Kuidas need arengud mõjutavad noori ja nende tulevikku?

Keskendume ühiskonnas toimuva digiteerimise ja tehnoloogilise arengu uutele vaatenurkadele ning vaatleme valdkonda läbi nelja suure teema: 1) oskused ja pädevused, 2) osalemine, 3) võrdsus ning 4) kasvu- ja elamistingimuste parandamine. Peamine eesmärk on rõhutada digiteerimise tehnoloogilist, ühiskondlikku ja kultuurilist mõju noortele ning kaardistada ja rääkida asjasse puutuva tehnoloogilise arengu võimalustest ja riskidest. Raamatus tutvustame ka digitaalse noorsootöö ja nutika noorsootöö kontseptsioone ning kuidas need saavad aidata noorsootöö võimalusi ära kasutada ja probleeme lahendada praegu ja tulevikus.

Raamat on kogumik artiklitest 23 erinevalt autorilt, kes on erinevate valdkondade professionaalid Eestist ja Soomest, näiteks insenerid, futuroloogid, haridusteadlased, sotsioloogid, kognitiivteadlased, andmeanalüütikud ja linnaplaneerijad.

Kogumikraamatu on ühiselt koondanud ja toimetanud Verke, digitaalse noorsootöö kompetentsikeskus Soomes ja Eesti Noorsootöö Keskus, riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus Eestis.

Kogumiku peamine sihtrühm hõlmab noortega tegelevaid professionaale ja vabatahtlikke, aga ka noorsootöö valdkonna juhte, poliitikakujundajaid ja riigiametnikke. Raamat sobib ka kõigile, kes on üldiselt huvitatud ühiskonna digitaliseerumisest.

Lae alla kogumikraamatu PDF:

Digiareng ja noorsootöö (Est)
Digitalization and Youth Work (Eng)
Digitalisaatio ja nuorisotyö (Fin)

Vaata ka raamtu artikleid eraldi:

Autorid
Eessõna
Heikki Lauha: Milleks on vaja diginoorsootööd?
Edgar Sclümmer: Nutikas noorsootöö Eestis – innovatsioon ja initsiatiiv noorsootöö arendamises
Mikko Dufva: Digiteerimise tulevikuvõimaluste ettevalmistamine, plaanimine ja laiendamine

Oskused ja pädevused
Marjaana Toiminen: Millise ameti peaksin ma valima kõikide võimaluste seast?
Birgy Lorenz & Kaido Kikkas: Digitaalne kirjaoskus infoühiskonnas
Markus Packalén: Innokase võrgustik – toetades tehnoloogia loovat kasutamist
Ville Alijoki: Digitaalne kirjaoskus kui riikliku tähtsusega eesmärk

Osalus
Airi-Alina Allaste & Kari Saari: E-osalus Eestis ja Soomes
Kati Nõlvak: Valimine klikiga
Pilvi Nummi: Linnaplaneerimise digitaalsed osalusvormid tulevikus 
Mai Beilmann & Veronika Kalmus: Eesti noorte osalustüübid poliitiliselt meelestatud aktivistidest passiivseteni
Heiki Viisimaa: Eesti Noorteühenduste Liit: noorte osalus tulevikus – noorte vaatest

Võrdsus
Panu Artemjeff: Uurime digitaalset ebavõrdsust
Tuomas Paasonen: Võrdsuse loomine tehisintellekti abil
Jussi Pyykkönen: Kuidas valida õige ameti miljoni seast – Soomes aitavad algoritmid teismelistel õigeid valikuid teha
Michael Laakasuo: Tulevikuhorisondi äärel ehk kas on tulevikuversiooni, milles tasuks elada?

Kasvu kiirendamine ja elamistingimuste parandamine
Yrjö Länsipuro: Vesi kraanist, internet pilvedest?
Meelis Kitsing: Riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumid
Anne Kivimäe: Andmed noorsootöö poliitika kujundamiseks ja noorsootöö rakendamiseks
Merlis Pajustik: Digiteerimine noorsootöös – kohaliku tasandi vaade

 


Uuendatud: 07.08.2019

Vaatamisi: 2,011

Teksti suurus