fbpx

1.3. Kuidas testida digipädevust ning kuidas neid arendada?

Digitaalse maailma oskustega omandamisel on DigComp raamistikus võrreldud oskuste tasemeid ujumisega, kus iga järgnev näitab üha sügavamat professionaalsuse taset.


DigComp 2.1., Learning how to swim in the digital ocean 

 Info hindamise pädevuse testimine.  Otsige veebist vähemalt kaks erinevat uudist, kus ühel juhul on tegemist valeuudisega ja teisel juhul pärisuudisega. Ülesannet on võimalik täita ka nii, et noored valivad ise meelepäraseid uudiseid. Lugege koos artiklid läbi ning arutlege koos nende tõsiseltvõetavuse üle. Nüüd võtke ette Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu testi – kas artiklite tõsiseltvõetavus jäi samaks või pärast testi muutus miskit?

Koolielu.ee õppevaramus haridustehnoloogidele suunatud materjalide salves on hetkeseisuga 250 erinevat õppematerjali, mida saab kergesti rakendada ka noorsootöös. Näiteks noortele suunatud sündmustele logo loomiseks on võimalik kasutada rakendust Logomakr. Videomaterjali saab kokku monteeridarakendusega Video Collage Veebilehe keskkonda on lisatud vastavad kasutamisejuhised.

Logomkr illustratsioon, erakogu

Logomkr illustratsioon, erakogu 

Video Collage illustratsioon, erakogu
Video Collage illustratsioon, erakogu 


Uuendatud: 25.07.2018

Vaatamisi: 91

Teksti suurus