fbpx

3. Kasutatud allikad

 1. 7 Blaze OÜ. „Turundamine – 8 nippi minimaalsete kulutustega“ [Online]  http://www.7blaze.com/turundamine/ [22.08.2017]
 2. Actionbound. Actionbound [Online]  https://en.actionbound.com/ [22.08.2017]
 3. Carretero, S., Vuorikari, R. Punie, Y.  Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadus- ja poliitikaraport „DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens.“ Euroopa Komisjon. 2017
 4. Corbin Ball & Co. „Seven Meetings Technology Trends to Watch for 2017“ [Online]  https://www.corbinball.com/article2/29-futurism/186-7meetingstechtrends-2017 [22.08.2017]
 5. Euroopa Tööalase Liikuvuse Portaal. „Viis nõuannet, kuidas tõhusalt kasutada sotsiaalmeediat oma organisatsiooni heaks“ [Online]  https://ec.europa.eu/eures/public/et/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/5-tips-for-making-social-media-work-for-your-organisation?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fet%2Fnews-articles%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_cur%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D10526&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true [22.08.2017]
 6. Euroopa Vaatluskeskus. „Korduvad küsimused autoriõiguste kohta“ [Online]  https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/web/observatory/faqs-on-copyright-et#3 [14.09.2017]
 7. Ferrari, A. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadus- ja poliitikaraport „DIGCOMP: Kuidas arendada ja mõista digipädevust Euroopas?“. Euroopa Komisjon. 2013
 8. Haridus- ja teadusministeerium. Nutika noorsootöö kontseptsioon. 2017
 9. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. „Õppevara. Õppematerjalid haridustehnoloogidele.“ [Online]  https://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/2%3A94536815  [22.08.2017]
 10. Keerutaja, H. „Liikuv kodukontor ehk mida on vaja, et teha tööd asukohast sõltumata.“ [Online]  https://digitark.ee/liikuv-kodukontor-ehk-mida-on-vaja-et-teha-tood-asukohast-soltumata/ [22.08.2017]
 11. Käger, M., Kaldur, K., Vollmer, M., Talur, P., Krenjova, J., Hänni, L. „Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös“. Balti Uuringute Instituut, e-Riigi Akadeemia. 2016
 12. Maadvere, I. “Veebiseminar “Eesti õpetajate lemmiktöövahendid 2017”“. Eesti Haridustehnoloogide Liit. [Online] http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminar-eesti-opetajate-lemmiktoovahendid-2017/ [25.04.2018]
 13. Mesipuu, B. „30 sotsiaalmeediaturunduse nõuannet“ “ [Online]  http://www.bestmarketing.ee/uudised/2016/12/14/30-sotsiaalmeediashyturunduse-nouannet?kmi=lk5IHITEU6L%2BXMmc1hg9Ov8Fets%3D [22.08.2017]
 14. Mets, U., Nevski, E., Pedaste, M., Laanpere, M. „Digipädevused õppekavades“  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. 2014
 15. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. „Noortekeskuste Logiraamat“. [Online]  https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/ [22.08.2017]
 16. MTÜ Lastekaitse Liit. „Targalt Internetis. Aastaaruanded“ [Online]  http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaaruanded/ [14.09.2017]
 17. Oetting, J. „Improve Your Collaboration: 18 Project Management Tools for Marketing Agencies“  “. [Online]  https://blog.hubspot.com/agency/agency-project-management-tools [22.08.2017]
 18. Ojamets, E. „Kuidas turundada sotsiaalmeedias“ 2012
 19. OSKA. OSKA [Online]  http://oska.kutsekoda.ee/ [14.09.2017]
 20. Palm, M. „Piltide kasutamine internetis ja sotsiaalmeedias eeldab nõusolekut autorilt“ [Online]  https://digitark.ee/piltide-kasutamine-internetis-ja-sotsiaalmeedias-eeldab-nousolekut-autorilt/ [14.09.2017]
 21. Pärna, O. „Töö ja oskused 2025.“ Sihtasutus Kutsekoda. 2016
 22. Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit. „Kuidas märgata valeuudiseid?“ [Online]  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/how_to_spot_fake_news_-_estonian.pdf [22.08.2017]
 23. Rogalevitš, V. „Digivahendid appi: kuidas luua tasuta interaktiivset e-õppe keskkonda“ [Online]  http://www.ituudised.ee/uudised/2017/08/11/digivahendid-appi-kuidas-luua-tasuta-interaktiivset-e-oppe-keskkonda [22.08.2017]
 24. SA Innove. „Ürituste korraldamise juhtnöörid“. 2017
 25. SA Tallinna Lauluväljak. „Ürituse korraldamise ABC“. [Online]  http://lauluvaljak.ee/blogi/urituse-korraldamise-abc/ [22.08.2017]
 26. Vaata Maailma Sihtasutus. „Kui tark sa oled?“ [Online]  http://www.pariseltkavoi.ee/noortele/kui-tark-sa-oled [14.09.2017]
 27. Vaata Maailma Sihtasutus. „Nutitelefonid ja seadus“ [Online]  http://www.pariseltkavoi.ee/noortele/vastutus [14.09.2017]
 28. Verke. „Guidelines for digital youth work“. [Online]  https://www.verke.org/wp-content/uploads/2014/09/verke_suuntaviivat_eng.pdf [22.08.2017]
 29. Äripäev. „Noored eemalduvad Facebookist“  [Online]  http://www.ituudised.ee/uudised/2017/08/23/noored-eemalduvad-facebookist [22.08.2017]

Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 83

Teksti suurus