Noorsootöö nädal 2017

Seitsmendat korda Eestis tähistatud noorsootöö nädala teema ja tegevused olid sel korral keskendunud nutikale noorsootööle, kandes lipukirja „Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt – pilvedesse“.

Üle Eesti korraldati 60 erinäolist sündmust, millest enamik oli keskendud just nutikate ja digitaalsete vahendite kasutamisele ning nädala jooksul jagati hulgaliselt kogemusi ning ammutati uusi ja nutikaid teadmisi. Noorsootöö nädalaks loodud interaktiivsele Eesti kaardile kanti kõik üle-eestilised noorsootöö nädala sündmused.

Kaanepildi ja Superkangelaste testi üleskutse

Facebooki vahendusel toimus nädala alguses kõikidele noorsoo- ja noortevaldkonna töötajatele kaanepildi ja superkangelaste testi üleskutse, kõikidel soovijatel oli võimalus testi kaudu välja selgitada oma sotsiaalmeedia superkangelane. Test oli menukas ja seda tehti 1241 korda ning kolm kõige populaarsemat superkangelast olid Harley Quinn, Superman ja Batman.

Virtuaalreaalsuse töötuba

Noorsootöö nädala avasündmuseks oli Eesti Noorsootöö Keskuse, Civitta Eesti ja Maru VR koostöös loodud uudne karjääriõppelahendus ehk mobiilne virtuaalreaalsuse töötuba, milles osaledes on võimalus läbi spetsiaalse peaseadme ning nutitelefoni osa saada õenduse ja bioanalüütiku erialast. Esimene virtuaalreaalne töötuba viidi läbi Tallinna kesklinna noortekeskuses, kus osalenud noorte sõnul kogeti väga reaalselt jalgratturiga juhtunud õnnetust ja seda, kuidas jalgrattur arstide ja meditsiiniõdede hoole all terveks raviti. Noorel on võimalus kogeda ehedat olukorda olles justkui õe või bioanalüütiku töövari. Virtuaalreaalsete töötubade eesmärk on panna noored reaalsete erialade olukorda ja võimaldada seeläbi noortel teha paremini karjäärivalikuid. Mobiilsus ja digitaalne lahendus võimaldab töötubasid viia läbi erinevatel messidel ning sündmustel. Virtuaalreaalsuse lahendust kajastati ka „Ringvaate“ otsesaates.

Tööriistakarp nutikatele

Nutika noorsootöö fookust toetas ka noorsootöö nädalal avaldatud „Tööriistakarp nutikatele“, millest on võimalik leida kokkuvõtlikult info nutika noorsootöö ja digipädevuste kohta ning tutvustatakse mitmeid nutikaid ja digitaalseid keskkondi ning nippe sündmuste ja ürituse mugavamaks läbiviimiseks. 

Webinar nutika noorsootöö ja noorteinfo fookuses  

Koostöös Soome partnerite Koordinaatti ja Verkega toimus nutika noorsootöö ja noorteinfo fookuses webinar, kus jagati parimaid kogemusi ja praktikaid digitaalsete ning nutikate vahendite kasutamise võimalikkusest töös noortega ja seonduvalt noorteinfoga. Eelkõige jäi webinarilt kõlama aina enam digitaalsemaks ja nutikamaks muutuv ühiskond ning vajadus seeläbi läheneda noortele teistmoodi ja koos noortega arendada digipädevusi. Noorteinfo olulisus digipädevuste kõrval avaldub eelkõige noorteni lähenemise võtmes ja selles, kuidas me nutikate ja digitaalsete vahenditega saame noorteni neid puudutava info otseselt või kaudselt viia. Webinar on järelkuulatav kolmes osas: I osa, II osa, III osa ning Verke ja Koordinaati esitlused.

Märgis „Kaasan noort“ ja noortevaldkonna vilistlaste lood

Nädala jooksul omistati kohalikele omavalitsustele Eesti Noorteühenduste Liidu poolt märgised „Kaasan noort“ märgiseid,  mis on tunnustuseks kohalikele omavalitsustele, kes kaasavad või soovivad kaasata noori ja hindavad nende panust otsustusprotsessides. Noorteühenduste liidu kodulehelt leiad 2017. aastal „Kaasan noort“ märgise pälvinud kohalikud omavalitsused. Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel valmis noorsootöö nädalaks ka kolm videot, kus tutvustati iga organisatsiooni ühte vilistlast, kes on ise noorena andnud märkimisväärse panuse noortevaldkonnale ja selle arengule.

School2Work võrgustiku kohtumine Tartus 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus võõrustas noorsootöö nädalal School2Work võrgustiku kohtumist Tartus, milles osalesid partnerid kaheksast riigist. Kohtumise ajal külastati Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rajaleidja keskust, Töötukassat, Tartu linnavalitsuse noorteosakonda  ja teisi noorsootööasutusi nagu Lille Maja ja Loodusmaja ning 8. novembril toimus koostöös Saksa koolitajatega seminar School2Work partneritele ja teistele huvilistele Dorpati konverentsikeskuses. Seminaril osales ligi 40 spetsialisti välismaalt ja Eestist.

Rahvusvaheline konverents „Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noort kes ei tööta ega õpi“

Tartus 9. novembril toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noort, kes ei tööta ega õpi“ osales 180 erinevat spetsialisti, toimusid õpitoad ja paneeldiskussioon, osales Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes tunnustas kogukonda panustajaid. Konverents oli jälgitav Postimees.ee vahendusel ja Eesti ANKi Facebooki lehel avaldati regulaarselt konverentsiteemalisi postitusi. Konverentsi videomaterjali jälgiti ja vaadati järele üle 20 000 korra.

Noortekeskuste vahelised väljakutsed

Noorsootöö nädala raames korraldati Sõmeru avatud noortekeskuse eestvedamisel populaarseks osutunud „Noorsootöö väljakutsed“, mis sisaldasid kolme erinevat väljakutset, mida noortekeskuse noored koos noorsootöötajatega ellu pidid viima. Tulemus oli edukas ja eesrinnas oli Mõniste avatud noortekeskus, kes osales iga päev kõikidel noorsootöö väljakutsetel, lisaks kõikidel päevadel osales vähemalt ühe väljakutsega 11 noortekeskust ja kõikidel väljakutsetel osales kokku 60 erinevat noortekeskust üle Eesti.

Märksõnapilved ja fotokonkurss

Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel toimus üle-eestiline noorsootöötajate ametinimetuste märksõnapilve üleskutse, mille eesmärk oli tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötajate ameti mitmekülgsust ja ametinimetuste paljusust, kokku koostas ENK 65 märksõna pilve, mille sisend saadi just KOV-idelt endalt, pilved koostati nutika rakenduse abil ja on leitavad siit. Noorsootöötajatele toimus fotokonkurss „Noorsootöötaja kohvrist…“, kuhu laekus 29 fotot ning konkursitööde hindamine toimus Facebooki keskkonnas „meeldimiste“ alusel. Fotokonkurssi võitjad leiad siit

Mänguöö ja ideelabor 

SA Archimedese noorteagentuuri korraldatud võrgupidu ja ideelabor Tartus tõid kohale 2 päeva vältel kokku 40 noort Tartust ja kaugemalt, et üheskoos mängida "This War of Mine" arvutimängu ning arutleda tänapäeva ühiskonda kummitavate (väär)infoga seotud probleemide üle, mis mängus välja tulid.
Üritus kulges kenasti, noored andsid positiivset tagasisidet. Mäng osustus väga populaarseks elemendiks ning kiideti ürituse uuenduslikkust. Kommunikatsioon toimus koostöös Tartumaa koolidega, kuhu saatsime paberpostrid ning kus kontakteerusime õppealajuhatjatega, kes edastasid info ürituse toimumise kohta klassijuhatajatele. Ühtsali oli ka ürituse FB lehe nähtavus 12 000 kasutajat!
Ühtlasi avaldasime peavoolumeedias üritustele ja nende teemale tähelepanu tõmbamiseks arvamusloo. SA Archimedese kui organisatsiooni tegevuse mõju noorsootöö nädalale oli eeskätt selle temaatilise lõpetamise ehk n-ö punkti panemise mõttes oluline. Kaasatud osapoolteks oli Playtest Games & Marketing OÜ, kelle poolt oli 3 moderaatorit, kes viisid koha pea läbi üritused.


Videod ja kogemuslood

Nädalal avaldati ka koostöös Tallinna Ülikooliga valminud „Teadlane teab“ sarja video „Kas noorus on hukas?“, Eesti ANK avaldas noorteinfo teemalise videoklipi ja Viljandi Kunstikool ning Pärnu-Jaagupi muusikakool jagasid oma kogemusi Varaait vol 13 projektitoetuse abil nutikamaks muudetud õppetööst. Üle-eestilisele noorsootöö nädalal toimuvate sündmuste korraldamise üleskutsele registreeriti 43 erinevat sündmust noortekeskuste ja noorteorganisatsioonide poolt. Oma kogemuslugusid noorsootöö nädalal toimunud üleskutse raames toimunust jagasid Abja Noortekeskus, Randvere Noortekeskus, Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus, Hiiumaa Noorsootöö Keskus, Kiviõli piirkonna liikuv noorsootöötaja ja Balti uuringute Instituut.

Eesti Noorsootöö Keskus tänab kõiki partnerid koostöö ja noorsootöö nädala sündmuste korraldamise eest - Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöötajate Kogu, SA Archimedese noorteagentuur ja Eesti Noorteühenduste Liit koos Eesti Õpilasesinduste Liidu ning Eesti Üliõpilaskondade Liiduga, Soome Vabariigi noorteinfo ja nõustamise arenduskeskus Koordinaatti ja digitaalse noorsootöö arenduskeskus Verke. 

Loe noorsootöönädala kogemuslugusid

Loe siit, mida tänavusel noorsootöö nädalal üle Eesti tehti!

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv