Noorsootöö nädal 2017

Traditsiooniline noorsootöö nädal toimub 6.-12. novembrini keskendudes nutika noorsootöö teemadele. Pealkirjaks on tänavu "Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt - pilvedesse".

Noorsootöö nädala eesmärk on pöörata tähelepanu nutikate ja digitaalsete võimaluste kasutamisele noorsootöö tegemisel ning nädala jooksul tuuakse üle-eestiliselt esile erinevate tarkade lahenduste igapäevane kasutamine töös noortega. Noorsootöö nädal on Eesti Euroopa Liidu eesistumise ametlikus kalendris olev sündmus.

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) koostööpartnerid noorsootöö nädala jooksul toimuvate sündmuste korraldamisel ja läbiviimsel on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK), Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) ja SA Archimedese noorteagentuur (SANA). Täpsem info ja lisateave sündmuste kohta korraldajate kodu- ja Facebooki lehtedel, lingid leiate allpool olevast tabelist.

Noorsootöötajatele ja noortekeskustele suunatud üle-eestilise sündmuste ning ürituste korraldamise üleskutse raames koondatud info on kättesaadav meie kaardil.

Täname kõiki, kes annavad oma panuse noorsootöö nädalal sündmuste korraldamisel! Edu korraldajatele ja head osalemist osalejatele!

ENTK Soome koostööpartnerid Verke ja Koordinaatti.

ENTK, EANK, ENL, ENK ja SANA sündmused noorsootöö nädalal:

Toimumise aeg Sündmus Eestvedaja Lühiinfo Rohkem infot leiad
Nädala jooksul Facebooki kaanepildi üleskutse noorsoo-ja noortevaldkonna töötajatele ENTK Facebooki kaanepildi üleskutse teemal „Mina töötan noortega. Minu töö on tulevik“ ENTK Facebooki lehelt
 Superkangelaste test noorsoo-ja noortevaldkonna töötajatele ENTK   Testi teema "Milline superkangelane oled sina sotsiaalmeedias?" ENTK Facebooki lehelt 
Üle-eestilised noortevahelised challenge'd ehk väljakutsed   EANK Iga päev postitatakse facebooki lehele 3 eri raskusastmega väljakutset. Sooritatud väljakutse tuleb jäädvustada pildi või video-materjalina ja postitada väljakutsete facebooki lehele. Tulemusi jagatakse noortekeskuste facebooki ja kodulehekülgedel.   EANKi Facebooki lehelt
 Noorteinfo teemaliste videote avaldamine EANK  Noorsootöö nädala raames postitab EANK igal päeval ühe noorteinfo teemalise video. Kõik videod koondatakse kokku EANK kodu-leheküljele www.ank.ee   EANKi Facebooki lehelt ja EANKi kodulehelt
 Noortekonverentsi tulemuste jagamine  ENTK Jagatakse Euroopa Liidu Noortekonverentsi tulemusi  ENTK Facebooki lehelt ja ENTK kodulehelt 
 Kaasan noort märgiste jagamine  ENL Osaluskogud läbi maakondlike noortekogude esitasid KOV-e koos põhjenduste ja kirjeldusega "Kaasan noort" märgise nominendiks. Maakondlike noortekogude ettepanekul tunnustab ENL KOV-e.   ENLi Facebooki lehelt ja ENLi kodulehelt
 Varaaida uuenduslike projektide kogemuslood ENTK  Projektitoetuse saanud asutused jagavad kogemusi IKT vahendite abil õppetöö mitmekesistamise ja arendamise võimalustest  ENTK Facebooki lehelt ja ENTK kodulehelt  
 6. november  Civittase kutselabori tervisevaldkonna virtuaalreaalse lahenduse tutvustamine ja avatöötuba  ENTK Tutvustatakse lahendust virtuaal-reaalsuse kogemust võimaldavate prillide abil õenduse ja bioanalüütiku erialaga tutvumiseks  ENTK Facebooki lehelt ja ENTK kodulehelt  
 6. november TLÜ "Teadlane teab" sarja video avaldamine  ENTK  Koostöös Tallinna Ülikooliga valmib video teemal "Kas noored on hukas?"  ENTK Facebooki lehelt ja TLÜ veebilehelt
 6.-10. november "School to work" võrgustiku rahvusvaheline kohtumine Tartus   EANK  Toimub õppevisiit, mille käigus külastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rajaleidja keskust, Töötukassat, Tartu Linnavalitsust ja noorsootööasutusi nagu Lille maja ja Loodusmaja.  EANKi Facebooki lehelt ja EANKi kodulehelt
30. oktoober – 6. november  Märksõnapilve üleskutse kohalikele omavalitsustele ENK  Märksõnapilvede koostamise eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust ja ametinimetuste paljusust. Soovitakse anda vastust küsimusele - kes on noorsootöötaja?  ENK kodulehelt ja ENK Facebooki leht 
21. oktoober – 6. november   Fotokonkurss noorsootöötajatele teemal "Noorsootöötaja kohvrist..."  ENK Fotokonkursile oodatakse fotosid hiljemalt 6. novembril kell 20.00 aadressile konkurss@enk.ee. Foto saata koos autori nime, tabava pealkirja ja lühikese selgitusega.  ENK Facebooki lehelt ja ENK koduehelt
7.-12. november  Fotokonkursi "Noorsootöötaja kohvrist..." publikuhääletus   ENK 10. novembri öösel kell 24.00 loetakse sündmuse facebooki lehel kokku meeldimised ja kuulutatakse välja võitja. Auhinnaks fotoaparaat!  ENK Facebooki lehelt ja ENK koduehelt 
8. november  Märksõnapilve ülekutse tulemuse ehk märksõnapilve saatmine KOV-idele   ENK  KOV-idele saadetakse e-maili teel facebooki kaanepildi formaadis märksõnapilv. ENK kodulehelt ja ENK Facebooki leht  
 8. november Noorsootöötajatele mõeldud tööriistakarbi avalikustamine   ENTK  Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehele on loodud tööriistakarp erinevate nutikate ja digitaalsete võimaluste tutvustamiseks noorsootööga seonduvate sündmuste ja ürituste läbiviimisel ning korraldamisel  ENTK koduleht
 8. november Webinar nutika noorsootöö ja noorteinfo teemal  ENTK Soome koostööpartnerid Verke ja Koordinaatti   Webinari jooksul jagatakse parimaid kogemusi ja praktikaid nutika noorsootöö ja noorteinfo teemadel. Webinar toimub inglise keeles, koosneb kahest kogemuste ja praktikate jagamise osast ning kolmandas osas on võimalik osaleda avalikus diskussioonis. Kestvus 1,5h. Järelvaadatav.   Loe siit täpsemalt
 9. november  Konverents "Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?" Tartus EANK   Konverentsi eesmärk on rahvusvahelisel tasandil esile tõsta noortevaldkonna ja kodanikuühiskonna väärtus ja võimalused ühiskonna valupunkti- noored, kes ei õpi ega tööta - toetamisel.

EANK Facebooki sündmuse lehelt ja EANKi kodulehelt

 
 10. november Noortevaldkonna eeskujudest valminud videod  ENL  Eesti Noorteühenduste-, Eesti Õpilasesinduste- ja Eesti Üliõpilaskondade Liidud on kõik valinud enda seast ühe vilistlase, kes on olnud noortevaldkonnas eeskujuks ja jagab oma kogemusi. Iga liit avaldab oma facebooki lehel 1 video ja eeskujust persooniloo.  ENLi Facebooki leheltEÕELi Facebooki lehelt ja EÜLi Facebooki lehelt
10.-11. november   Mänguöö ja ideelabor 18-26a noortele Tartus SANA  Mänguöö ja ideelabor, mis toimub Erasmus+ partnerlusprojekti "Aware and active" raames. Üritustele oodatakse kuni 75 noort ning eesmärk on tõsta noorte meediateadlikkust, sealhulgas väärinfo ehk "fake news" temaatikast. Ürituse käigus mängitakse arvutimänge, arutletakse mängudes sisalduvate väärtuste üle ja leitakse koos viise, kuidas teiste noorte teadlikkust tõsta neist teemadest.

Registreerumine üritusele siin

SANA facebooki sündmus

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv