fbpx

Noorsootöötaja kutse taotlejate arv kasvas hüppeliselt, kõik noorsootöö eriala õppekavad vastavad nüüd noorsootöötaja kutsestandardile

Kui möödunud aastal taotles noorsootöötaja kutset terve aasta peale kokku 88 inimest, siis sel aastal oli taotlejaid juba esimeses voorus kokku 119. 

Esmakordselt taotles kutset 113 noorsootöötajat, taastõendajaid ehk neid, kelle kutsetunnistus vajas uuendamist, oli kuus. Kutse saamiseks tuleb noorsootöötajal esitada portfoolio seni tehtud töödest koos eneseanalüüsiga ning läbida 45-minutiline vestlus. Kutsetunnistust tuleb uuendada iga viie aasta tagant, taastõendajatelt oodatakse vaid portfoolio edastamist ning vajadusel küsitakse lisaküsimusi või -dokumente.

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) peaekspert Eilika Mätas leiab, et küllap pakkus eriolukord noorsootöötajatele senisest enam aega ja võimalust eneseanalüüsiga tegelemiseks, et kutse taotlemine ette võtta ning rõõmustab suure taotlejate hulga üle. “Oleme kõigile huvilistele ka väga palju toeks olnud, nõustanud taotlejaid nii eraviisiliselt kui kollektiivide kaupa, kui ühest asutusest on olnud näiteks mitu taotlejat,” sõnab Mätas ning lisab, et taotlemisega hätta ei jäeta kedagi, seda ka suure taotlejate hulga puhul.

Kutse andja õigused on nüüd olemas ka kõigil õppeasutustel, kus noorsootööd õpetatakse. Tartu Ülikooli Narva kolledži bakalaureusõppe noorsootöö õppekava ning Viljandi kultuuriakadeemia rakenduskõrghariduse kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava läbinud saavad noorsootöötaja, tase 6 tähtajatu kutse  ning Tallinna Ülikooli magistri taseme noorsootöö korralduse õppekava lõpetajad noorsootöötaja, tase 7 tähtajatu kutse. Õppeasutusena kutse andmise õigus on varasemast olemas ka Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö eriala rakenduskõrghariduse õppekavadel ja need vastavad noorsootöötaja, tase 6 kutsele.

“See, et kutset saab taotleda nii eraldi protsessina kui ka läbides ühe neljast noorsootööd õpetavast õppekavast näitab, et oleme suutnud valdkonnas luua ühtse kvaliteediraamistiku,” toob Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer välja positiivse arengu, lisades, et kutse omamine on kahtlemata kvaliteedimärgiks ka potentsiaalsele tööandjale.

Igale õppekavale on omistatud kutse andja õigus eraldi ning selle taotlemise käigus hinnatakse nii õppekava ülesehitust kui õpiväljundeid. Lõpetaja saab õppeasutuse väljastatavale akadeemilisele õiendile või hinnetelehele märke saadud kutse kohta.

Kevadise taotlusvooru lõplikud tulemused selguvad juunikuus. Järgmine noorsootöötaja kutse taotlemise voor toimub 2020. aasta sügisel. Täpne ajakava on selgumisel.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus  noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

 

Lisainfo:

Eilika Mätas

Eesti Noorsootöö Keskus

Peaekspert

+372 5688 5922

eilika.matas@entk.ee

Teksti suurus