fbpx

Noorsootöötaja kutse taotlejate arv purustas kõigi aegade rekordi

2019. aasta noorsootöötaja kutse taotlemise voor on lõppenud. Kutset taotles rekordilised 88 inimest, mis tähendab 18%-st taotluste arvu kasvu võrreldes eelneva aastaga. Noorsootöötajate kutse taotlemist korraldab Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK).

Noorsootöötaja kutse on isikupõhine ning eeldab taotleja individuaalset eneseanalüüsi. Noored ja maailm meie ümber muutuvad, seetõttu peab kutset kompetentsidele vastamiseks iga viie aasta tagant taastõendama. ENTK peaekspert Eilika Mätasel on hea meel, et üha rohkem taotlejaid leiab tee kutse taotlemiseni ning peavad seda heaks eneseanalüüsi vahendiks. “Nii mitmedki taotlejad on andnud tagasisidet, et protsess on aidanud neil välja selgitada oma arenguvajadusi ning enesearengut paremini planeerida.”

Noorsootöötajatel on kolm kutsestandardi taset – 4, 6 ja 7. Neljanda taseme sai endale kokku 40 noorsootöötajat, kuuenda 29 ja seitsmenda 13. Kokku lisandus taotlusvooruga 82 kvalifitseeritud noorsootöötajat. Eilika Mätase sõnul on tähtis, et ka 7. taseme noorsootöötajate taotluste arv on sel aastal märgatavalt tõusnud. „7. taseme noorsootöötajad tegutsevad kohalikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil. Nende peamiseks eesmärgiks on noortevaldkonna arendamine ja tingimuste ning võimaluste loomine noorsootöö kvaliteetseks korraldamiseks.”

Oluline on välja tuua, et käesoleval aastal lõpetasid esimesed Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava tudengid, kes said lõpudokumendile märke õppekava vastavusest noorsootöötaja tase, 6 kutsele. “Ülikoolis õppe lõpetamisel antav kutse on eluaegne ning tegemist on kvaliteedimärgisega õppekavale,” toob Eilika välja, lisades, et “kutse annab tööandjale kindluse, et õppekava lõpetanu omab eelduseid kutsealal hakkama saamiseks.”

Vastavat kvaliteedimärgist kannavad lõputunnistused veel Tartu Ülikooli Narva kolledžis ning peagi on see võimalik ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, kus hetkel toimub õppekava vastavuse hindamine kutsestandardile.

Järgmine noorsootöötaja kutse taotlemise voor algab 2020. aasta veebruari lõpus. Kevadvoorus on võimalik taotleda ka laagrikasvataja või – juhataja osakutset. Täpsem info on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehel hiljemalt veebruari alguses.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus  noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

Teksti suurus