Noorsootöötaja kutse

Noorsootöötaja kutse ning laagri juhataja ja –kasvataja osakutsete taotlemiseks/taastõendamiseks vajalike dokumentide kohta leiate täpsema informatsiooni SIIT.

Eesti Noorsootöö Keskus on tunnustatud kutse andja 2016 kategoorias "Taotlejasõbralik info jagaja".

 

 

 

 

 

 

Hariduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Noorsootöö Keskusele kutse andmise õiguse 27.11.2013 otsusega nr 12 järgmistele kutsetele:

  1. Noorsootöötaja, tase 4
  2. Noorsootöötaja, tase 6
  3. Noorsootöötaja, tase 7
  4. Laagrikasvataja, tase 4 (osakutse)
  5. Laagrikasvataja, tase 6 (osakutse)
  6. Laagri juhataja, tase 6 (osakutse)
  7. Laagri juhataja, tase 7 (osakutse)

Noorsootöötaja kutsestandardeesti keeles, по-русский, in english

Tekkis küsimus, millist taset taotleda? Erinevate tasemete Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku ning nende sidumise kohta Eesti formaalhariduslike kvalifikatsioonidega saate lugeda Kutsekoja kodulehelt, lisaks võib leida infot taseme valikuks ENTK kodulehelt noorsootöötaja kutse puhul SIIT ning osakutse puhul SIIT. Taotleja juhendit saab lugeda SIIT.

Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. Noorsootöötaja osakutse andmise voor toimub üks kord aastas kevadel. Noorsootöötaja osakutse esmakordse taotlemise taotlusvooru eksamid toimuvad märtsist juunikuuni.

Varasemalt väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud. Kutse andmine toimub vastavalt Hariduse Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korrale Kutse andja võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

Kutse taotleja vastavuse hindamiseks on Eesti Noorsootöö Keskuse juurde moodustatud kutsekomisjon, mille koosseisuga saab samuti tutvuda kutse andmise korras.

Noorsootöötaja kutsete kompetentsuse esmakordse tõendamise hindamisvormiks on portfoolio alusel läbiviidav intervjuu, sama taseme taastõendamine toimub dokumendipõhiselt. Laagri juhatajate ja – kasvatajate kompetentsuse hindamiseks esmakordsel taotlemisel kasutatakse kirjalikku struktureeritud tööd. Laagri juhatajate ja –kasvatajate sama taseme kompetentsuse taastõendamine toimub dokumendipõhiselt.

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv