fbpx

Noorte kaasamine noorsootöösse aitab ennetada riskikäitumist

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” toetab strateegilisemat riskinoorte kaasamist noorsootöösse. Lõppenud taotlusvoorus “Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud” on otsustatud rahastada 488 462,49 euroga MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust (EANK) ning 379 738,51 euroga SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürood (SA Archimedes ENEB). EANKi projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” keskendub toetavate teenuste rakendamisele noortekeskustes, et kaasata riskinoori aktiivsemalt noorsootöösse ja seeläbi arendada nende sotsiaalseid oskuseid. EANKi tegevjuhi Heidi Paabort ütles, et elanikkonna vananedes on oluline iga noore ja töötava inimese panus meie riigi iseseisvale toimetulekule. “Projekti kaudu saame toetada noori, et nad leiaksid oma potentsiaali, saaksid teadmisi ning kogemusi, et end rohkem kogukonna ja terve ühiskonnaga seostada,” tõdes Paabort. “Noorsootöö poolt pakutavate võimaluste kaudu suudame suurendada nende noorte arvu, kes toetustest elamise asemel on leidnud tulevikus töö ning panustavad ise riigi arengusse.” Kaheaastasesse projekti on kaasatud 86 noortekeskust üle Eesti, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Norra organisatsioon Ungdom & Fritid ning erinevad vabaühendused. Sa Archimedes ENEBi projekt “HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamine ja Arengu Programm” toetab riskinoorte süsteemset kaasamist huviharidusse ja –tegevusse. SA Archimedes ENEB juhataja Reet Kosti sõnul annab huvitegevus noorsootöö osana noortele väärtusliku mitteformaalse õppimise kogemuse, mis võimaldab neil avastada ja realiseerida enda tugevusi ja potentsiaali ning leida eakaaslaste hulgast sarnaste huvidega sõpru. “Eestis on suur hulk noori, kellel puudub võimalus või julgus tegeleda huvialadega. Peamisteks takistusteks on perekonna majanduslik olukord, puudest tingitud erivajadus või lihtsalt huvitegevuse puudumine tema elukohas,” ütles Kost. Ta leiab, et takistuste vähendamiseks on oluline huvitegevuse tänaseid piire laiendada nii teemade, meetodite kui ka sihtgruppide suunal. SA Archimedes ENEB projekti partneriteks on Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style, Evrópa unga fólksins Islandilt ja Riiklik autonoomne Jamali-Neenetsi Autonoomse Ringkonna asutus “Noorte Tööhõive Tehnoloogiate Keskus” Venemaalt. Programmi viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Eesti Noorsootöö Keskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mis arendab ja korraldab noorsootööd riikliku noortepoliitika raames, töötades koos valitsus- ja noorsootööasutuste, kohalike omavalitsuste, noorteühingute ja teiste organisatsioonidega.

Teksti suurus