Noorte tervistav ja arendav puhkus

Noorte tervistav ja arendav puhkus on noorsootöö valdkond, mis loob noortele võimalused tervistavaks ja arendavaks tegevuseks noorteprogrammide ja –projektide kaudu eelkõige noortelaagrites, kus lisaks eelnevale saadakse iseseisva elu-, suhtlemis- ja toimetulekukogemusi.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“, mille raames saavad riiklikku toetust noortelaagrites viibimiseks igal aastal umbes 30 000 noort.

Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatavatest vahenditest. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel 2018. aastaks noortelaagrite tegevuse toetamiseks 1 400 000 eurot.

Koondprojekti eesmärgid on:

  • tagada võimalikult paljudele noortele võimalus ja toetus organiseeritud arendavaks ja sisukaks puhkuseks;
  • tagada noortelaagrite süsteemi areng;
  • korraldada noortelaagrite juhatajate, kasvatajate ja personali koolitus;
  • anda välja noortelaagrite tegevuseks vajalikke normatiivdokumente ja metoodilist materjali;
  • tagada noortelaagrite tegevuslubade väljastamine;
  • tõhustada järelevalve korraldust programmilise tegevuse üle;
  • toetada rahvusvaheliste laagriprogrammide läbiviimist;
  • toetada arendustegevust – viia läbi uurimisprojekte laagritöö paremaks korraldamiseks;
  • tagada teavitamise ja infosüsteemi toimimine.

NOORTELAAGRITE KODULEHELE PÄÄSED SIIT.

Koondprojektide aruanded:

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv