fbpx

Noorteinfo ja -ettevõtlikkus kujundavad põlvkonna teadlike ja hakkajate noortega

Elame keset tohutut informatsiooni välja, kus on üha olulisem omada kvaliteetset ja usaldusväärset teavet, et teha elus iseseisvaid ja teadlikke valikuid. Teisalt on vajalik omandada aga ka infokriitilisus, kuna kvaliteetse info kõrval esinevad infomüra ning valeuudiseid. Noorte puhul, kes seisavad valikute ees, on oluline juhtida nende tähelepanu usaldusväärsele noorteinfole, õpetada neile infokirjaoskust ja valeuudiste äratundmist.

Kust leiab noor usaldusväärset infot, mis vastab tema vajadustele?

Noorteinfo eesmärk on pakkuda usaldusväärset infot teemadel, mis on olulised just noortele. Sealjuures on oluline avada erinevaid vaatenurki noortele sobivates vormides ja kanalites. Riiklikul tasandil teeb seda noorteinfoportaal Teeviit. Portaalist võib leida infot tervisest, kodanikuaktiivsusest, haridusest, töötamisest, noorsootöö võimalustest ja paljust muust. Teeviit kajastab ainult kvaliteetset infot, mis on kokkupandud erinevate valdkondade kompetentsikeskuste kaasabil, arvestades noorte vajadusi ning eelistusi. Noorte vajadused ja eelistused info osas on kaardistatud koos noorte endiga konsultatsioonide ning erinevate tegevuste raames, näiteks üle-eestilise noorsootöö nädala üks tegevusi on noortega konsulteerimine aga ka kohalikul tasandil toimuvad arendustegevused noorteinfo kättesaadavuse tagamiseks.

Noorte infoloojate meediakoolitused

Üha enam soovivad noored ise olla infoloojad, õppides seeläbi mõistma iseennast, ühiskonda ning maailma laiemalt. Info loomiseks vajavad noored aga oskuseid ja teadmisi. Meediakoolitused on üheks praktiliseks lahenduseks, mis aitavad info loomist õppida. Hea näide on hetkel toimuv SisuAkadeemia, mille avas 24. aprillil Viimsi Gümnaasiumis Eesti youtuber Martti Hallik. Koolitusprogramm annab noortele praktilised oskused kodukoha ja -piirkonna info jagamiseks. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastatava initsiatiiviga, kus omavalitsuste koostöös antakse hoogu uue põlvkonna meedia kujundajatele. Kõige usinamatel noortel on võimalus täita oma unistus ja jõuda väljapaistvate YouTube’i või Instagram’i tegijate hulka. Selleks saavad nad programmist kõik vajalikud oskused: esinemine, monteerimine, sisu loomine ja tehnika- ning digipädevuse professionaalne kasutamine.

Suhtlemine suurte auditooriumitega on tänapäeval kergem kui kunagi enne. Väheste vahenditega, näiteks nutitelefoniga video luues, saab kõnetada inimesi nii oma piirkonnas, kui ka teistes maailmanurkades. Video formaadis sisu on noortele lihtsam ja meeldivam tarbida kui teksti või raadiosaadet. Tootmisvahendite ja baasoskuste kõrval on aga olulised ka enesekindlus ja tunne, et Sinu video vastu tuntakse huvi. SisuAkadeemia annab noortele kõik vajalikud teadmised, tööriistad ja vahendid, et olla ise info looja ning vahendaja. Samas on noorte juhendamine, motiveerimine ja enesekindluse toetamine on noorsootöötajate igapäevane ülesanne, kelle roll on suunata noori julgelt mõtlema ning seeläbi looma ka sisulist väärtust, ühiskonda kõnetavate lugude näol.

SisuAkadeemia koolitus

SisuAkadeemias osalenud Eriku arvates on selline koolitus hea võimalus Harjumaa piirkonna noortel saada uusi oskusi ja teadmisi sisuloomest, digipädevusest ja erinevate tehniliste vahendite ning programmide kasutamise kohta. “Kõik noored peaksid sellest koolitusprogrammist osa saama kuna kõike seal õpitut saab iga noor kasutada ära tulevikus omale sobiva töökoha leidmiseks või ka teadmiste edasiarendamiseks ja samas valdkonnas õpingute jätkamiseks mõnes kõrgkoolis või kutsekoolis,” lisas ta.

Noorte sisuloojate ettevõtlikkuse toetamine

Teine initsiatiiv noortest kui sisuloojatest tuleb Lõuna-Eestist, kus toimub koolitusprogramm „Magic in your hands“. Programm pakub noortele võimalust luua veebilahendus, mis aitab leida ja viia ellu ideid. Veebilahenduse loomine sai alguse märtsis, mil toimus ideede genereerimise ja arendamise koolitus. Sellele järgnes omaalgatuse ehk eksperimendi elluviimine. Aprillis toimus veebitööriista häkaton, kus loodi esmased prototüübid. Nii jätkati veel noorte innustamisega, mille käigus noored viisid läbi enda veebitööriistade elementide atraktiivsust testiva eksperimendi. Suve alguses saab kogutud tagasiside põhjal veebitööriista veel täiustada. Veebiarendus, programmeerimine, prototüübid – see kõlab keeruliselt, kuid tegelikkuses on see noortele jõukohane ning väga huvitav. Lisaks tehnilisele poolele, luuakse veebilahendusega noorte endi poolt mitmeid muid algatusi, näiteks üritusi ja loenguid.

Sääraste initsiatiivide kaudu, mis pakuvad noortele võimalust olla ise info- või algatuste loojateks, üheskoos baasoskuste arendamise ja jõustamisega, valmistame ette uue põlvkonna teadlikke ja hakkajaid kodanikke. Kohalikul tasandil võimaluste pakkumise kõrval on oluline ka laialdaselt kättesaadava kvaliteetse info olemasolu, et noor üldse jõuaks nende võimalusteni ja valikuteni.

 

Kaire Soomets ja Epp Reedik

Eesti Noorsootöö Keskuse suunajuhid

Teksti suurus