fbpx

Noorteinfo ja noorte omaalgatused tõid Tallinnas kokku noorsootöötajad ning noored

10. detsembril 2018 toimus Tallinnas Õpetajate Majas noorteinfo teemaline seminar, milles osalesid noortega töötavad spetsialistid ja noored. Seminaril arutleti nooreinfo teemadel ning noored jagasid kogemusi oma ideede elluviimisest.

Seminari esimesel poolel anti ülevaade noorteinfo maastikul toimunud sündmustest, tutvustati noorteinfo portaali Teeviit ja noorteinfoga seonduvaid arendustegevusi. Päeva teises pooles tutvustas Estonian Business Schooli esindaja 2019. aasta jaanuaris valmivat noorsootöötajatele suunatud raamatut „Käsiraamat noorsootöötajatele: kuidas toetada noorte ettevõtlikkust ja ärimudeldamist” ning jagamisele tulid noorte kogemuslood oma ideede elluviimisest.

Seminaril koguti noortelt ja noorsootöötajatelt sisendit noorteinfo arendamiseks ja jagati kogemusi noorteinfost nii näost näkku kui digitaalsel kujul toimuvate tegevuste kaudu. Lisaks rääkisid noored inspireerivaid lugusid oma ideede arendamisest. Noorte kogemuslugude näitel said osalejad ülevaate noorte elluviidud tegevustest, ettetulnud väljakutsetest, nende lahenduskäikudest ning sellest, millised on erinevad noortele suunatud võimalused oma ideede elluviimiseks ja uute kogemuste saamiseks.

Noored kirjeldasid, milliseid ideid ja milliste toetuste abil on nad saanud ellu viia. Näiteks kutsuti 19.–25. novembrini toimunud noorsootöö nädala raames ellu noorte omaalgatusi toetav Nopi Üles! välkkonkurss. Selle toel viisid oma idee ellu Ronald W. Rozin ja Siim Jervan projektiga “Airsoft G.R.I.N.C.H”, Markus Veideberg projektiga “Keila noortele tuleb külla Einar Kuusk, Mini-võistlus Trackmania” ja Triini Viks projektiga “Ei nutiseadmele, jah pinksile!”. Projektide elluviimiseks oli vaja lisaks heale ja läbitöötatud ideele koguda sotsiaalmeedias kogukonna toetavaid hääli. See pani noori tõsiselt pingutama ja mitmete projektide kohta valmisid koguni kaasahaaravad videod.

Nii Nopi Üles! projektifondi kui ka noorsootöö nädalal toimunud välkkonkursi kaudu ellu viidud ideede kohta jagas oma kogemusi ka Triini Viks, kes on algatanud näiteks projekti “Virtuaalreaalsus Are noortekasse”. Sama fondi kaudu viisid oma idee ellu veel Kirke Perillus ja Katrin Rootslane, kes rääkisid projekti „Noorte mängujuhtide koolitus Türil“ loomisest.

Changemakers Academy programmis osalenud Emili Järv jagas oma kogemust sellest, kuidas ta lõi koos oma tiimiga turundusplaani ning aitas tegevuste elluviimisel Põhja-Eesti Pimedate Ühingut. Eesti Noorteühenduse Liidu noorte osaluse fondi näitel jagas oma kogemusi ka Paide linna noortevolikogu esimees Kaarel Vene.

Oma kogemustele tuginedes tõid noored välja, milliste väljakutsetega nad pidid idee teostamisel silmitsi seisma ja kuidas need lahendasid. Samuti rääkisid noored, mida kogemus neile õpetas. Selgus, et ideede elluviimise käigus õppisid noored näiteks eelarvestamist, meeskonnatööd ja seda, kuidas oma infoga sihtrühmani jõuda. Noored leidsid projektide käigus esile kerkinud väljakutsetele lahendused ja kõik soovitasid igal juhul ka teisel noortel proovida oma ideid ellu viia, mitte karta ja minna oma ideega julgelt lõpuni. Noored tõid välja, et enda idee teostamine avardab silmaringi ja avab seeläbi uusi võimalusi. Mitmetel noortel on juba ka uued huvitavad ideed, mida tulevikus ellu viia.

Seminaril tõdesid nii noored kui noorsootöötajad, et noortele suunatud infot on vaja eelkõige selleks, et noored oleksid teadlikud neile pakutavatest võimalustest ja nad saaksid lähtuvalt sellest uusi kogemusi, lüüa kaasa erinevates tegevustes ning seeläbi paremini oma elu puudutavaid otsuseid iseseisvalt langetada.

Teksti suurus