fbpx

Noorteinfo teenuse arendamine Harku vallas

2019. aastal on hakatud suuremat tähelepanu pöörama just noorteinfo arendamisele ja seda nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist, ERYICA koolitaja ja noorteinfo arendaja Krista Dreger jagab oma mõtteid ja tegevusi noorteinfo tegevuste suunal.

Selle aasta alguses sai alguse üle-eestiline koolitusprogramm „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“, milles osales Eestist kakskümmend noorsootöö spetsialisti, kes omasid varasemat kogemus noorteinfotöös. Koolitusprogramm kestis kokku kuus kuud ning oli loodud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA koolitusmoodulite põhjal. Koolitus toimus koostöös Soome noorteinfo arenduskeskusega Koordinaatti, mis andis Eesti osalejatele hea võimaluse ka parimate praktikate jagamiseks Soome kolleegidega.

Programmi raames tuli igal osalejal välja töötada arendusprojekt, mis keskendub kohaliku tasandi noorteinfo teenuse ja noorteinfotöö arendamisele koostöös piirkonna noorsootöö võrgustikuga. Harku vallas toimuski 4. novembril  noortega töötavatele spetsialistidele ühepäevane teemapäev, kus kasutati ERYICA baasteadmiste koolituse materjale ja mille jooksul tekkis ühine mõistmine, kui suur roll on koostööl erinevate asutuste vahel.  Harku vallas on moodustatud Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus, mis koordineerib noorsootööd, kuid lisaks sihtasutusele teevad noorsootööd ju veel ka koolid, lasteaiad, muusikakool, raamatukogud, vabatahtlikud, spordiklubid, kogukonnakeskused, huviharidust ja huvitegevust pakkuvad organisatsioonid, lapsevanemad, noored ise, vallavalitsus ja volikogu. Teabepäeval mõistsime, et koostöö viib edasi ja vaid selliselt on meil võimalik moodustada koostööle põhinev noorsootöö korraldus, kus iga liige tunneb, et ta on osa meie valla noorsootöö võrgustikus.

Teabepäeva raames arutasime põhjalikult, mis üldse on noorsootöö, kes on noorsootöötaja, millised on seadusloomes need dokumendid ja mille alusel noorsootööd reguleeritakse. Kaardistasime ka oma piirkonna noorteinfo hetkeseisu, võimalused ja vajadused ning tegime plaane, kuidas saaksime paremini noorteinfot juhtida ning seda teostada. Kokku said omavahel erinevad võrgustikud, kes ei ole varasemalt koostööd teinud, kuid mida tulevikus kindlasti parandatakse. Kohtumisel vahetati kontakte ja lepiti kokku edasised noorsootöö arendamise võimalusi.

Antud noorteinfo teabepäevast saime indu korraldada eraldi väiksemaid erialaseid võrgustikke, kus on võimalik osapooli informeerida noortele pakutavatest võimalustest ja tõsta nende teadlikkust noorteinfost.

Teabepäeva lõpuks olime ühisel veendumusel, et valla noorteinfo teenuse koostöömudel on jätkusuutlik ning meil on plaanis järgmisel aastal uuesti kohtuda. Harku valla soov on, et noored sooviksid algatada ja viia läbi uusi projekte.

Olime kogu teabepäeva lõpuks veendumusel, et meie valla noorteinfo teenuse koostöömudel on jätkusuutlik ning kohtume juba järgmisel aastal uuesti.

Krista Dreger
Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist, ERYICA koolitaja ja noorteinfo arendaja

Noorteinfo teemaline artikkel on valminud ERYICA koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ järgselt kokku kutsutud noorteinfo töögrupi tegevuse raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

Teksti suurus