fbpx

Noorteinfo töötoad jõuavad 50 kohalikku omavalitsusse

Järgmise kahe aasta jooksul viiakse koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega läbi noorteinfo töötube erinevates teemavaldkondades ja formaatides toetades seeläbi noorteinfo kättesaadavust kohalikes omavalitsustes.

Noorteinfo roll noorsootöös, aga laiemalt ka ühiskonnas on kasvutrendis. Info ja selle kättesaadavus ei ole varem olnud niivõrd oluline kui tänasel päeval. Noorteinfo pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab tema iseseisvust ning suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja aitab teha valikuid oma elu paremaks korraldamiseks. Samavõrd oluline on läbi noorteinfotöö toetada ja arendada noorte info- ja meediakirjaoskust, et informatsiooni otsimisele ja tarbimisel oskaksid nad seda kriitiliselt hinnata ja  selle usalduväärsuse üle otsustada.

ENTK peaekspert Kaie Pranno sõnul on loodavad noorteinfo töötoad kui tööriist noortega töötavale spetsialistile spetsiifiliste noorteinfo teemade nagu keskkond, tervis, osalus jne käsitlemiseks oma kohalikus noortekeskuses või piirkonnas. Töötubade täpsemad teemad selguvad üle-eestilise küsitluse põhjal, mille kaudu noored ise sisendit saavad anda.

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (EANK) vahel sõlmitud lepingu alusel töötab EANK koostöös noorteinfo ja noorsootöö valdkonna spetsialistiga nimetatud töötoad välja ja koordineerib hiljem ka nende läbiviimist. Noorteinfo töötubadesse kaasatakse kogu perioodi vältel 5000 noort üle Eesti. Käesoleval aastal jõuavad noorteinfo töötoad vähemalt 15 kohaliku omavalitsusse kui toimub töötubade piloteerimine ning järgmisel aastal veel 35 erinevasse omavalitsusse. Noorteinfo töötube viiakse läbi nii noortekeskustes, üldhariduskoolides kui ka laagrites, malevates ning virtuaalsel teel.

Eesti Noorsootöö Keskus üheks ülesandeks on riikliku noorteinfo arendamine. Universaalse noorteinfo vahendamise kanalina loodi 2018 aastal noorteinfoportaal Teeviit, mis toetab noorte informeeritust ja vahendab infot viie põhiteema lõikes: haridus ja karjäär, suhted ja turvalisus, tervis, noorsootöö võimalused, ühiskond ja kodanik. Samuti vahendatakse noorte kogemus- ja persoonilugusid ning noortele suunatud koolitus- ja tööpakkumisi, projektide alast ja muud infot.

Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Teksti suurus