fbpx

Noorteinfomess Teeviit kolib veebi

Sellest oktoobrist muutub noorte infomessina tuntud Teeviit järjepidevaks noorteinfo edastamise kanaliks, võttes üle noorteinfoportaali Stardiplats, mis vahendab noortele väärtuslikku infot digitaalsel kujul. Seevastu füüsilisel kujul messi ennast samal moel ei toimu.

Noorteinfo portaali eesmärk on pakkuda noortele kättesaadavat ja noortest lähtuvat usaldusväärset infot ümbritsevast elust. Portaal toetab noori nende valikute ja otsuste tegemisel oma elu paremaks korraldamiseks ning aitab nii kaasa noorte paremale sotsiaalsele kaasatusele ja konkurentsivõime edenemisele. Noorsootöötajad ja teised, kes noortele infot vahendavad, leiavad samuti portaalist hulgaliselt toetavaid ja inspireerivaid materjale kohalikul tasandil noorteinfotöö korraldamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskuse kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse juhi Epp Reediku sõnul on noorteinfo vahendamine digitaalsel kujul kaasaegne ja mugav lahendus noorte jaoks. “Noore seisukohalt on oluline pidev kontakt ja infovoog, et säiliks harjumus ja usaldus infot järjepidevalt otsida, hinnata ja rakendada teadlike ja tarkade otsuste tegemiseks. Noored vajavad praktilist ja noortepärases vormis edastatud infot, mis aitab neil enesekindlalt otsuseid vastu võtta,” märkis ta.

Täiendavalt jääb noortele võimalus külastada töö- ja haridusinfo vahendamiseks korraldatud regionaalseid messe. Näiteks korraldatakse Tallinnas Suveks Tööle messi ja No Vaata vabaaja messi. SA Innove oskuste festival Noor Meister vahendab kutseharidusinfot ning kõrghariduspäev Õpi Tartus ja TTÜ karjäärimess Võti Tulevikku kõrgharidusinfot.

Lisaks saavad noored osa võtta erinevatest noortele suunatud sündmustest noorsootöö nädalal 19.–25. novembril. Noorsootöö nädal toob kokku erinevate noorte- ja haridusvaldkonna asutuste sündmused, võimaldades noortel osa saada ja kogeda erinäolisi tegevusi mitmetes piirkondades või digitaalsete lahenduste kaudu kogu nädala jooksul.

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki noorte- ja haridusvaldkonna koostööpartnereid üles korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi, milleks võib olla näiteks töötuba, teemapäev, õppe- või külaskäik või muu temaatiline sündmus. Korraldatava sündmuse saab registreerida siin. Rohkem infot noorsootöö nädala kohta leiab Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehe rubriigist Noorsootöö nädal ning noorteinfo põhimõtetest rubriigist Noorteinfo.

Teksti suurus