fbpx

Noorteinfotöö e-kursus paneb taas noorsootöötajate oskused proovile

Sel suvel toimus Eestis esmakordselt viienädalane e-kursus “DigitalYIntro – digitaalne noorteinfotöö”, mille käigus panid noorsootöötajad üle Eesti proovile oma noorteinfotöö oskused ja õppisid digimaailmas orienteerumist. Uus noorteinfotöö kursus algab juba sel sügisel.

E-kursus koosnes neljast moodulist, mis keskendusid digitaalseks noorteinfotööks vajalike põhiteadmiste ja oskuste arendamisele. Läbi praktiliste ülesannete lahendamise käsitleti selliseid teemasid nagu noorte väljakutsed digikeskkonnas, noorsootööajate roll noorte toetamisel digiväljakutsega toimetulekul, online noorteinfo ja noorteinfoteenuse kvaliteedipõhimõtted, infonõustamine digikeskkonnas, noorte e-osalus infoteenuse arendamisel ja palju muud.

Eesti Noorsootöö Keskuse kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse peaekspert Kadri Koort lausus, et kursuse eesmärgiks on toetada noorsootöötajate toimetulekut noortega online-keskkonnas suhtlemiseks ja noorteinfo edastamiseks. “E-kursus aitas kahtlemata meelde tuletada, et igapäevane noorteinfotöö, süsteemne lähenemine valdkonnale ning digitaalsete keskkondade tundmine on äärmiselt oluline informeerituse tõstmiseks ja teadlikemate otsuste langetamiseks,” lausus ta.

Kursust läbi viinud ERYICA koolitaja Hannes Sildniku sõnul andis see noorsootöötajatele hea võimaluse hinnata enda võimekust noorteinfoteenuse osutamiseks just digitaalseid töövahendeid kasutades. Nii noorsootöötajate enda praktika kui ka läbiviidud uuringud näitavad, et info jõuab noorteni järjest enam just digikanalite vahendusel, olgu selleks erinevad suhtlusvõrgustikud, mobiiliäpid, sotsiaalmeedia platvormid või uudisportaalid. See esitab suure väljakutse noorsootöötajatele, kes digimaailmas orienteerumisel noortega sammu peavad pidama või püüdma neist sammu võrra eespool olla. Kui me seda teha ei suuda, ei saa me Hannese arvates rääkida ka noorte vajadustele vastava teenuse osutamisest.

Sukeldudes digimaailma

Are noortekeskuse noorsootöötaja Pille Kuusik ütles, et kursus andis talle täiesti uue õpikogemuse. Pille tunnistas, et esialgu oli ta veidi kahtleval seisukohal, kuidas toimub tema jaoks e-õpe, kui ta on omas keskkonnas ja reaalselt kaasõpilasi ei näe. Kursuse edenedes sai ta aga kogemuse, et e-kursuse teebki just mugavaks selle omas tempos läbimine. Kuigi ülesanded ei olnud kerged ja osade digitaalsete töövahenditega puutus ta kokku esmakordselt, nautis ta enda sõnul ülesandeid lahendades digimaailma sukeldumist.

Valgamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja Tuuli Mekk tõdes, et kõik meie ümber muutub, täieneb ja areneb nii kiiresti, et ise ei jõua kõigega kursis olla. “Väga hea on olla ühe perioodi jooksul osake grupist ning ammutada abivahendeid, meetodeid, õppida teiste kogemustest ja näidetest, vaadata üle oma tegemised ning seada eesmärgid uuest vaatest lähtuvalt,” märkis ta. Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam noorsootöötaja Merlin Vares lisas, et kuigi noorsootöötajad teevad noorteinfotööd oma töö osana kogu aeg, siis andis kursus oskused ja tööriistad teha seda teadlikumalt, süsteemsemalt ning noorte jaoks atraktiivsemalt.

Kursuselt õpitud teadmisi ja oskusi saavad osalejad rakendada hiljem oma igapäevatöös, kuid ka kursuse jooksul loodud projekti käigus. Nimelt on viimases moodulis igal osalejal vaja koostada digiprojekt, mis tuleb reaalselt e-kursuse järgselt ellu viia. Üheks selliseks digiprojektiks on näiteks Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialisti Laura Kalause „Digitaalsete lahenduste loomine Tartu Linna Noortevolikogu moodustamise ettevalmistamiseks“. Projekti raames luuakse Tartu Linna Noortevolikogu koduleht Tartu Linnavalitsuse kodulehe www.tartu.ee juurde, mis annab ülevaate noortevolikogu struktuurist, tööpõhimõtetest, õigustest, eesmärkidest ning valimissüsteemist.

DigitalYIntro e-kursuse on välja arendanud Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ehk ERYICA võrgustik. Rohkem infot 11. septembril algava e-kursuse kohta leiab SIIT.

Teksti suurus