fbpx

Algab välkkonkurss “Nopi Üles! – inspiratsiooni puhang!”

Noorte omaalgatusi aitab aasta lõpus täiendavalt ellu viia välkkonkurss “Nopi Üles! – inspiratsiooni puhang!”, kuhu on oodatud noorte poolt innustatud omaalgatused, mis tutvustaksid noorsootöö võimalusi, looksid uusi tegevusi noortele kui ka kogukonnale või aitaks noorsootöö nädalal (19–25. november) kaugemale särada! 

Kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimise toetamise fond Nopi Üles! on olnud noorte seas äärmiselt populaarne. Selleks, et toetada veelgi enam lennukaid ideid, saavad noored osaleda välkkonkursil, mis toimib peaaegu samadel põhimõtetel, mis noorte omaalgatuste toetamise fond Nopi Üles!. Erinevus seisneb aga selles, et toetuse saavad kõige rohkem meeldimisi (like) ehk toetushääli saanud ideed.

Kuidas saavad noored välkkonkursil oma ideega osaleda?

 • Meeskonnaga koos tuleb saata plakat, kus on näha, mida soovitakse teha;
 • Vabas vormis tuleks lisada eelarve, mis selgitab, kui palju rahalist tuge oleks tarvis projekti elluviimiseks;
 • Kõik plakatid pannakse Facebooki hindamisele. Toetushäälte kogumiseks on aega täpselt VIIS päeva!
 • Kõige rohkem toetushääli kogunud plakatid saavad stipendiumi kuni 2000 eurot, et alustada oma idee elluviimisega noorsootöö nädalal;
 • Projekti elluviimise järel kirjutavad projekti elluviijad oma kogemustest Nopi Üles blogisse, et ka teised saaksid inspiratsiooni ja uusi ideid.
 • Oma idee üle arutamiseks saab võtta ühendust nõustajatega: luks@ank.ee või carolyn.mets@ank.ee

Tingimused:

 • Idee peab tutvustama noorsootöö võimalusi või arendama juba pakutavaid noorsootöö tegevusi;
 • Idee peab jõudma ka kogukonnani – tegevused, noorteinfo jagamine, teadlikkuse tõstmine – mida pakub noorsootöö?;
 • Vähemalt üks tegevus võiks olla läbi viidud, seotud või alata noorsootöö nädalal;
 • Projekti läbiviimise aeg on 19.11.2018 – 28.12.2018;
 • Kõik plakatid pannakse välkhääletusele 12.11.2018;
 • Välkhääletus läheb lukku 16.11. 2018 kell 17.00;
 • Plakateid saab esitada vahemikus 30.10 – 11.11.2018;
 • Kõik noortegrupid saavad soovi korral ka nõustamist või soovitusi – millist noorsootöövõimalust pakkuda, kuidas noorsootöö teemalist teadlikkust tõsta, kuidas idee ja noorsootöö nädal seostuvad jne.

Vt. ka https://entk.ee/noorsootoo-nadal-3/nippe-ja-ideid/ ja www.nopiyles.blogspot.com

Lisainfo: riin.luks@ank.ee või carolyn.mets@ank.ee

Teksti suurus