fbpx

Nopi Üles! noorte omaalgatuste elluviijad jagasid Pärnus kogemusi


Foto autor: Evelyn Kuusik

Augusti lõpus kohtusid Pärnus ligi 30 noort üle Eesti, kes kuulasid ja tutvustasid Nopi Üles! käigus ellu viidud omaalgatuslikke ideid, enda ideede kujunemist ja teostamist ning kirjeldasid, missuguste väljakutsetega nad kokku puutusid ja kuidas need ületasid.

Nopi Üles! projektijuht Riin Luks selgitas, et eesmärk oli koos noortega analüüsida projektide elluviimise käigus saadud kogemusi ja võimaldada noortel luua omavahelisi tutvusi, et soovi korral luua juba uusi põnevaid algatusi üheskoos. Üksteisele jagati soovitusi järgmisteks projektideks ja ka konkursi paremaks muutmiseks.

Kohtumisel osales ka Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Liisi Noode, kelle sõnul kasutasid noored kohtumist teiste ettevõtlike noortega igati positiivselt ära, arendades uusi ideid ja jagades saadud kogemusi. “Kõlama jäi, et noored pidasid Nopi Üles! fondi heaks võimaluseks oma ideede elluviimisel ja hindasid eelkõige selle vajalikku tuge just esimese projekti elluviimise kogemuse saamiseks,” märkis Noode.

Noode selgitas, et projektifondist on osa saanud noored üle Eesti, kes on ellu viinud väga eriilmelisi omaalgatuslikke ideid, vastavalt siis nende endi huvidele ja kohalikele vajadustele. “On tähelepanuväärne, et oma esimese idee elluviimise järel saavad noored sageli juurde oskust ja julgust, et minna oma ideedega edasi, proovida oma ideede elluviimiseks ka teisi fonde või arendavad oma ideest välja midagi püsivamat, näiteks huviringi,” sõnas ta.

Samuti õpivad noored, kuidas ühendada formaalne ja mitteformaalne õpe. Nii lõid näiteks Tartu noored projekti, millega soetati piljardilaud ja kiid – noored viisid Nopi Üles! fondi kaudu ellu oma idee ja samas said tehtud ka kooli loovtöö. Noorte soovitus teistele projektide algatajatele on arutleda ideid koos, et anda projektile veelgi suuremat väärtust.

Põnevaid näiteid üle Eesti

Pärnus toimunud kokkusaamisel tutvustasid noored veel 14 erinevat projekti. Näiteks esitles Valgas elav Erika kahte projekti, mille algatamises tema kaasa lõi: “Unistuste sein” ja “Noortepäev”. “Noortepäeva” raames said noored proovida erinevaid huvialasid ning soovi korral sai ka treeningutega lähemalt tutvuma minna. “Unistuste sein” sai alguse sellest, et noored koondasid linnaelanike unistused kokku avalikus ruumis olevale seinale. Koostöös linnaga vaadatakse nüüd inimeste unistustele lähemalt otsa ja arutletakse, milliseid neist saaks ellu viia.

Tartumaalt pärit Keiu kaasabil algatatud projekti käigus sai Pala Noortekeskus uue konsooli, teleka ja mängu, et noortel oleks keskuses rohkem tegevusi. Projektis osalenud noorte sõnul oli esialgu raske ennast tegutsema motiveerida, kuid projekti tulemusena käib nüüd noortekeskuses rohkem noori, kes soovivad pakutavaid võimalusi kasutada.

Rühm Tartumaa noori korraldab ka erinevatel sündmustel noortekohvikut. Esmalt, kui kogemusi oli veel vähe, ei suudetud veel külastajate ootusi täita, kuid grupp suureneb ja suurema meeskonnaga tekivad ka paremad võimalused. Saadud tulust täiendavad noored kohvikut ja arendavad iseennast, näiteks osalesid klienditeenindajate koolitustel. Lisaks kogemustele on väljakutseks veel töövahendid, mistõttu soovitakse tulevikus kasutada rahvamaja uut kööki.

Harjumaal Neemel võtsid kohalikud noored projektina ette jalgpalliväljaku korrastamise. Neeme jalgpalliväljaku projektitegevused on liikunud tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Kohtutud on Jõelähtme vallavanemaga, noorsootöötajaga ja Neeme külavanemaga ning tellitud jalgpalliväljaku jaoks vajalik varustus. Samuti on kavandanud rahvusvahelisel spordipäeval toimuvat jalgpalliteemalist perepäeva, mille jaoks koostati eraldi eelarve ja planeeriti tegevusi.

Noorte sõnul olid nad projekti alustades veidi kärsitud, kuid muutusid aja jooksul kannatlikumaks ja õppisid, et suured ettevõtmised nõuavadki tööd ja aega. Noorte hinnangul said nad uusi teadmisi ja oskusi nii projekti tutvustava video loomise, erinevate inimestega suhtlemise (vallavanem, noorsootöötaja, Nopi Üles! juhendaja, varustuse müüjad jne), perepäeva organiseerimise ja kavandamise kui ka eelarve koostamise käigus.

Kundast pärit David algatas aga oma projektiga ruubikukuubiku töötoad ja muretses noortemajja poksikoti. Miks? Sest nagu ütleb ka projekti pealkiri, siis “Käed ja mõistus käivad käsikäes”. Nii saabki noortekeskuses ennast turvaliselt välja elada, samas kui David hakkab peagi ruubikukuubiku lahendamist õpetama ka koolis.

Ettevõtlik Türi noor Kirke lõi koos kaaslastega projekti, mis seisnes mängujuhtide koolitamises. Kirke, kes oli sarnasel koolitusel ise varasemalt osalenud, mõtles samalaadse loomisele ja rääkis oma ideest noortekeskuse töötajale. Nopi Üles! rahastuse abil saidki noored koolituse ellu viia ning mis veel põnevam, mängujuhtide koolituselt areneb sügisest edasi minifirma, mille kaudu hakatakse sellist teenust ka laiemalt pakkuma.

Projekti ellu viinud Türi noored soovitavad kõikidel noortel oma ideedest rääkida ja neid julgelt edasi arendada. Sellest võib noorte sõnul sündida lihtsalt midagi lahedat või lausa erakordset, mis jääb meelde ning millest on kasu nii endale kui ka eakaaslastele.

Kohtumisel jagasid oma kogemusi samuti Oidrema noored, kes olid varasemalt teinud projekti kinoõhtute korraldamiseks ning sel aastal loonud endale lugemispesa; kinoõhtud on planeeritud ka Pärnu-Jaagupis, kus noored plaanivad kaasata näiteks isadepäeval isasid ja vanavanemate päeval vanavanemaid; Tarvastu noored on ühel aastal noortele tutvustanud huvitegevust LARP ning käesoleval aastal on samast tiimist noor arendamas noorte fotograafialaseid teadmisi fotograafiakursustega ning Nõo noored korraldasid kolm inspiratsiooniõhtut, et motiveerida ka teisi oma ideid teostama.

Lisaks eelnevatele näidetele on noored saanud kokku üle Eesti – nii plaanib ka Superheroes Estonia liidriprogrammi raames moodustunud meeskond jätkata oma esmases projektis alustatud tegevusi, mis seisneb vaimse tervise teadlikkuse suurendamises. Nopi Üles! tegevuste raames on plaanis luua ka tantsulavastus.

2017. ja 2018. aasta Nopi Üles! projektidega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Noorte ideede projektifondi Nopi Üles! tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Teksti suurus