Novembrikuu sündmused arendasid jõudsalt ENTK rahvusvahelist koostööd

Eesti Noorsootöö Keskusele (ENTK) oli novembrikuu äärmiselt teguderohke mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Mitmete rahvusvaheliste kohtumiste tulemusena jagati kogemusi Eesti noorsootööst ning tutvuti välismaa parimate praktikatega.

Novembri lõpus kohtus ENTK direktor Edgar Schlümmer koos Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga Belgia Flaami kolleegidega. Arutleti juba 20 aastast kestnud koostöö üle noortepoliitikas ja noorsootöös ning eksperdid tõdesid, et omavaheline koostöö on olnud äärmiselt kasulik noorsootöö arendamisel ja tugevdamisel. Eesti on õppinud näiteks Flaami noorteinfo ja noorte osaluse kogemustest, samas on jaganud vastu oma teadmisi Euroopa Sotsiaalfondi võimalustest.

21.–23. novembrini Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel toimunud visiit Taani andis noorepoliitika kujundajatele võimaluse tutvuda Taani kogemustega hariduse ja teaduse valdkonnas ning õppida tundma, millised on olnud peamised väljakutsed ja nende lahendusteed.Visiidil Kopenhaagenisse osalesid lisaks Eesti Noorsootöö Keskusele Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkond, Eesti Keele Instituudi, Hariduse Infotehnoloogia SA, Eesti Kutsekoja ja SA Innove esindajad.

Novembri keskel kohtus Edgar Schlümmer South Walesi Ülikooli Euroopa Noortepoliitika professori Howard Williamsoniga ning endise Walesi lasteombudsmani ning praeguse noorsootöö arengukava töörühma juhi Keith Towleriga, et tutvustada Eesti edusamme ning poliitika muutusi noortevaldkonnas. Lisaks kohtuti Šotimaal Euroopa (ENTK-sarnaste) noortepoliitika elluviimise agentuuride juhtidega, arutamaks Šotimaa ja teiste riikide väljakutseid noortevaldkonnas, Šoti noorte aasta algatuse tulemusi ja uuendusi noorteinfo töös.

5.–7. novembrini osales ENTK asedirektor Kaur Kötsi koos Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaeksperdi Aare Viluga II Noorsootöötajate Foorumil, Dnipro linnas Ukrainas. Foorumi korraldajate palvel tutvustasid nad Eesti noorsootöötajate kutse andmise-, täiendkoolitus- ning tasemeharidussüsteemi ning jagasid noorsootöö kvaliteedi arendamiseks vajalikke kogemusi. Foorumi eesmärk oli toetada Ukraina noorsootöötajate efektiivseid koostöö vorme ja võrgustamist ning luua ühist visiooni Ukraina noortepoliitika arendamiseks.

Teksti suurus