fbpx

Omavalitsuste koostöö on hooga käima läinud

19.-20.veebruaril kogunesid noorsootöö korraldajad Tartus, et jagada kogemusi ja vaadata tagasi kohalike omavalitsuste koostöögruppide raames tehtule. Kohalike omavalitsuste tegevussuuna raames toetas ENTK Euroopa Sotsiaalfondi toel omavalitsusi piirideülese koostöö tegemisel – ikka selleks, et iga noor saaks parimad võimalikud teenused ja parima võimaliku kogemuse sõltumata elukohast.

Naljatledes saab öelda, et haldusreform tehti noortevaldkonnas ära juba enne nö päris haldusreformi, kuna mitmed ühinemisplaanidega omavalitsused asusid omavahel süsteemsemalt koostööd tegema.

Idee taolisest mastaapsest koostööprojektist läks liikvele veendumusest, et noor peab saama parimad võimalused enesearenguks sõltumata elukohast ning tõdemusest, et juhendajate ja noorsootööks vajaliku infrastruktuuride nappuses on vaja suuremat inim- ja muude ressursside ristkasutust. Olulisel kohal kogu programmis oli teenusedisaini põhimõtete juurutamine avalike teenuste disainimisel – selleks kaasati oma valdkonna parimaid koolitajaid ja mentoreid, kes panid muuhulgas südamele sihtrühmaga suhtlemise olulisust – isegi olukorras, kus pika kogemuse tulemusena võib noorsootöötajatel olla tunne, et nad teavad hästi, mida noored vajavad ega peagi seda noortelt endilt enam küsima. Hea teenuse saab aga disainida vaid pidevas suhtluses teenuse kasutaja, siin kontekstis noortega.

95% osalenud omavalitsustest olid arenguprogrammis esindatud omavalitsuse juhi tasandil ja see aitas kogu protsessile ning otsuste tegemisele kaasa. Programmi raames sõlmisid omavalitsused kokkuleppeid edasiseks koostööks ning otsiti lahendusi, mis jääksid püsima ka pärast arenguprogrammi lõppu. Analüüs ja tagasiside näitab, et 95% juhtudest aitasid programmi raames tehtud tegevused valitud kitsaskohta lahendada – edu tagas sisule keskendumine, tugi noorsootöötajatele ning sihtrühma pidev kaasamine.

Palju võiks tuua välja konkreetseid näiteid edukast koostööst erinevates Eestimaa nurkades Valgast Saaremaani. Programmi toel on aidatud keerulistes olukordades noori, õpetatud uusi (digi)oskusi, toodud kogukondi rohkem kokku. Kõigist neist näidetest räägime veel eraldi ja palju, kuna need on inspiratsiooniks nii valdkonnas sees kui valdkonnast väljapoole.

Vaata sündmuse VIDEOKOKKUVÕTET siit. Videograaf: Karel Saarna, Baltic Broadcasting

Teksti suurus