fbpx

Osale novembris terviseteemalisel väljakutsel #olensillas

Novembris saab alguse terviseteemaline challenge ehk väljakutse #olensillas, mille raames kutsutakse noori, noortega töötavaid spetsialiste ja asutusi üles sooritama kogu kuu jooksul tervist edendavaid tegevusi. Challenge’i raames võib osaleja võtta fookusesse igapäevase liikumise, toitumise, nutiseadmete kasutamise või visata sõna otseses mõttes silda. Challenge toimub seoses üle-eestilise noorsootöö nädalaga.  

Tervise challenge’i  idee hakkas idanema noortega ja noorsootöötajatega toimunud konsultatsioonidest. Ühelt poolt pakkusid nii noored kui noorsootöötajad noorsootöö nädala üldteemana välja tervise teema, teisalt toodi välja, et challenge ja väljakutsete tüüpi tegevused on atraktiivsed ning nendes soovitakse kaasa lüüa. Selliselt saigi tervise teema ja väljakutse ühendamise idee erinevate osapoolte koostöös sel sügisel kontseptsiooni ja #olensillas nimetuse.  

Peamine eesmärk on juhtida tähelepanu tervisele ja tervislikule eluviisile ning samas juhatada sisse üle-eestiline noosootöö nädal „Tervis. Minu heaolu.“, mis  leiab aset 18.–30. novembril 2019. Challenge #olensillas tähendab elust, meid ümbritsevatest tegevustest ja võimalustest „sillas olema“ ning neid nautima, samas ka oma tervise eest hoolt kandma, seda nii vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise võtmes.  

Challenge’i raames kustutakse kõiki huvilisi kuu jooksul kaasa lööma tervist edendavate tegevustega, mis aitavad tervikuna toetada tervist, aga ka heaolu ja turvatunnet. Challenge’il saab osaleda üksikisik, grupp või asutus erinevate tegevustega, mis toetavad tervist ning millega kutsutakse teisi osapooli sarnast tegevust sooritama. Eriline fookus on ka noorsootöö nädalal, mille raames saab challenge’id ka sündmuste kalendrisse registreerida ning koos sõprade või teise asutusega nädala tegevustes sellisel viisil kaasa lüüa.  

Challenge’ite alase info vahetamiseks luuakse registreerimise vorm, mis annab võimaluse vahetada osalejate vahel infot, samuti luuakse Instagrami kanal, kuhu on võimalik challenge’id registreerida ning nende alast infot koondada. Koostöös Tervise Arengu Instituudiga töötatakse välja challenge’i hea tava, mis toetab osalemise positiivset ja tervislikku kogemust.  

2019. aastal toimuvat noorsootöö nädala challenge’it rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames. 

Teksti suurus