fbpx

Pakkumuskutse raskemates oludes noorte tugimeetmete arendamiseks

Avatud on korrigeeritud hange “Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine“. Eesti Noorsootöö Keskus kutsub esitama pakkumusi hankes osalemiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. november 2018 kell 11.00.

Hanke eesmärk on noorsootöö asutustele tuginedes lisatuge pakkuvate teenuste osutamine 15–26-aastastele noortele, kes ei osale õpinguis ega tööturul ning pakkuda neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende naasmist õpingutesse või tööle.

Hange on jagatud kolmeks osaks.

Osad 1-2: tugiteenuste osutamine NEET noortele

Osa 3: üle-eestiline tugiteenuste võrgustiku juhendamis-nõustamisteenus

Pakkumuse lähteülesande aluseks on haridus- ja teadusministri 29.06.15 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ toetuse andmise tingimused“ punkt 6.3.

Hankega saab tutvuda riigihangete registris.

  • Hanke viitenumber: 201413
  • Hanke nimetus “Raskemates oludes (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine“

 Juhime tähelepanu, et  hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi e–RHR kaudu.

Hankeinfot palume levitada oma liikmetele ja teistele võimalikele huvitatud osapooltele.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Teksti suurus