Pala valla noori innustab Eesti noorim koolijuht

Juhuse tahtel just Pala kooli õpetajana tööle asunud Grete-Stina Haaristo on noor pealehakkamist täis naine, kes kõigest paari esimese tööaastaga on panustanud Pala valla noorte arengusse nii õpetaja, klassijuhataja, huvijuhi, Pala valla noortekeskuse juhi kui ka Pala kooli direktorina.

2014. aastal magistrikraadi omandanud Haaristol ei olnud selleks ajaks veel kaugeltki selge, mida oma eluga peale hakata. “Töötasin Tartus raamatupoes ja mõtlesin, et mis saab edasi.  Samal ajal leidsin Noored Kooli programmi, millest olin kuulnud, aga põhjalikumalt kursis ei olnud,” kirjeldas ta.

Haaristo lausus, et põhjalikumalt programmiga tutvudes näis see talle üha parema võimalusena. “Mulle tundus, et tegemist on toreda väljakutsega: proovida kaks aastat õpetaja ametit ning samal ajal ise kogemustest juurde õppida,” nentis ta. Lisaks meeldis Haaristole enda sõnul mõte, et Noored Kooli programm panustab Eesti haridusse ja programmis osalejatele pakutakse just neid koole, kuhu on tõesti õpetajaid vaja.

Nagu Eestis ikka, siis vajadus oli kõige suurem just maapiirkonnas ning Haaristole pakuti võimalust hakata õpetama ligi 90 õpilasega Pala koolis. Küll aga ei olnud Pala koolil noorele õpetajale täiskohta pakkuda, mis oli nii tema enda sooviks kui ka Noored Kooli programmi tingimuseks.

Õpetajast huvijuhiks

Kuuldes Haaristo varasematest kogemustest kultuuriliste elamuste korraldamisel, pakkus endine direktor talle hoopiski lisaks huvijuhi kohta. Kuigi pakkumine tuli ootamatult ja tähendas hoopis teistsuguseid tööülesandeid kui õpetajaks olemine, jäi noor hakkaja õpetaja sellega kiiresti nõusse.

Esimese tööaasta detsembrikuus, olles selleks ajaks vaid ligi pool aastat töötanud, oli Haaristol käed tööd täis. Just sel ajal lahkus aga Pala valla noortekeskuse juht oma ametist ning Pala kooli direktor pöördus Haaristo poole ettepanekuga asuda lisaks tööle noortekeskuse juhina. “Kuigi esialgu mõtlesin, et tööd on niigi palju, siis kokkuvõttes juhtus nii, et võtsin ka selle koha vastu,” lausus Haaristo. “Eks eelmine koolidirektor oli heade veenmisoskustega,” lisas ta muigega.

Uued võimalused noortele

Pala valla noortekeskuse roll on Haaristo sõnul sisustada noorte vaba aega. “Muidugi on noortekeskuse eesmärk lisaks lõbusale vaba aja sisustamisele olla ikkagi koht, mis aitab noortel areneda, kasvada ja leida selleks erinevaid viise ning eks sellega Pala valla noortekeskus igapäevaselt tegutsebki,” selgitas ta.

Noortekeskuse juhina märkas Haaristo, et kuigi algklasside õpilastele ja noorematele lastele leidus palju erinevaid tegevusi, siis vanemate laste jaoks pakkus keskus vähem ajaveetmise võimalusi ja sellest lähtuvalt oli ka nende huvi väiksem.

“Väga tõsiseid probleeme meil noortega õnneks ei olnud, aga nägin, et suure osa ajast veetsid vanemaealised noored pigem õues passides, kui et oleks tulnud noortekeskusesse. Seetõttu hakkasin selle probleemiga tõsisemalt tegema,” kirjeldas Haaristo.

Ettevõtliku juhina kirjutas Haaristo mitmeid projekte, et leida lisaressursse noortekeskuse arendamiseks ja vanemate laste keskusesse meelitamiseks. Peagi valmiski vanematele lastele mõeldud mängusaal, kus noored saavad näiteks kuulata muusikat, mängida piljardit, õhuhokit või lauajalgpalli. “Noortekeskus pakub kohta, mis neid ootab,” nentis ta.

Ühendades noorsootöö ja haridustöö

Enda kogemustele põhinedes lausus Haaristo, et haridustöötaja ja noorsootöötja tegevused peaksid laste huvides olema võimalikult seotud. “Väikeses kohas on selle võrra lihtsam, et on vähem noori ja sama noorsootöötaja töötab nii koolis kui ka noortekeskuses, mistõttu ta on pidevalt kursis sellega, mis ühe noore elus toimub. Igal pool aga nii lihtne ei ole,” tõdes ta.

Haaristo sõnul on märgata, et üha rohkem tehakse siiski pingutusi noorsootöö ja koolitöö sidumiseks. “See kõik võtab aga aega ja mõnikord on selline tunne, et nende asjadega võiks minna rutem, kuid paraku muutused ei ole nii kiired ja tuleb olla kannatlik,” ütles ta.

Seistes noorte huvide eest

Kuigi Haaristo ei osanud Pala kooli õpetajana või ka hiljem Pala noortekeskuse juhina tööle asudes sellest veel unistadagi, sai temast õige pea ehk 2017. aasta kevadel Pala kooli direktor.

Aasta varem mainis ta juhuslikult koolidirektorile, et on Noored Kooli programmi kaudu läbinud erinevaid liidrikoolitusi koolijuhtimise suunal ja tunnistas, et on ka ise mõelnud tulevikuks sellise ameti peale. Seepeale teatas talle toonane direktor, et on juba ammu tahtnud minna pensionile ja juba 2017. aasta kevadel sooviks tema ameti maha panna. Nii saigi Haaristo ootamatult pakkumise hakata Pala kooli direktoriks.

Pikalt kaalutud otsus langes uue ameti kasuks. Nüüdseks on noore koolijuhi pingutusi ja erinevaid rolle noortega tegelemisel tunnustanud koguni Eesti president, kes andis Haaristole hiljuti üle noore haridustegelase preemia.

“Kui ikka väga tahta, siis muud asjad saab sobitada juurde,” tõdes Haaristo. Kuigi õpetajaks ja huvijuhiks olemine annab võimaluse noortega igapäevaselt rohkem koos aega veeta, on Haaristo sõnul nüüd võimalik tal anda senisest veelgi suurem panus, et seista laste huvide eest.

Teksti suurus