fbpx

Projektikonkursi „Ideeviit“ mentorite koolitus

Projektikonkursi „Ideeviit“ mentorite koolitus

Eesti Noorsootöö Keskus kutsus noortega töötavaid spetsialiste ja noorte ettevõtlikkuse ning osaluse edendamisest huvitatud osapooli projektikonkursi „Ideeviit“ mentorite koolitusele. Koolitus leidis aset 02.09.2019 Tallinnas. Koolitajaks oli pikaaegse kogemusega kasvatusteaduste spetsialist, täiskasvanute koolitaja, Tallinna Ülikooli noorsootöö ja mitteformaalõppe lektor Lianne Teder.

Koolitusest võttis osa 25 noortega tegelevat spetsialisti üle Eesti, kes erinevatel tasanditel puutuvad igapäevaselt oma töös kokku noorte nõustamise, suunamise ja toetamisega. Koolitusel süstematiseeriti seniseid teadmiseid mentoriks olemisest ning täiendati senist pagasit uute teoreetiliste käsitluste ja praktiliste oskustega noorte professionaalsel nõustamisel.

Koolitusel käsitleti mentori ja mentee rolle, grupidünaamika faase, osadeks võeti lahti nõustamise protsess, tegevuste analüüs ja eesmärgistamine. Teoreetilist lähenemist ilmestati hulgaliste näidete ja võtetega päriselust- vaba õhustik soosis osalejaid enda senist kogemust jagama ning arutlema võimalike lahenduskäikude üle. Lisaks elavatele aruteludele toimusid ka paaris- ja rühmatööd. Enda kogemust noorte nõustamisel projektikonkursi raames jagasid Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendusest projektikonkursi „Nopi Üles“ projektijuht Riin Luks ja Carolyn Mets.

Kõikidel osalejatel oli võimalus kandideerida projektikonkursi „Ideeviit“ mentoriks.

Aitäh koolitajale ja kõigile osalenutele.

Koolitust rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames

Teksti suurus