fbpx

Projektikoolitus noorsootöötajatele 28. novembril Tallinnas

Hea noorsootöötaja!

Eesti Noorsootöö Keskus korraldab 2019. aastal mitu projektikonkurssi, neist esimene – 2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkurss – avaneb juba käesoleva kuu keskpaigas. Läbimõeldud, eesmärgipäraste ning noortevaldkonda arendavate projektide toetamiseks korraldame koostöös Vabaühenduste Liiduga noorsootöötajatele 28.11.2018 Tallinnas intensiivse ja praktilise loomuga projektikoolituse, kus kõik osalejad saavad individuaalselt aruteludes ja ka rühmatöödes kaasa lüüa. Koolituselt saadud oskused ja teadmised jäävad kõikidele osalejatele töökeskkonnas harjutamiseks ja rakendamiseks, et meeskonnaga oma tööd edaspidi läbimõeldumalt ja sisukamalt teha.

Koolitust kohandatakse erinevate õpistiiliga osalejatele, nii kasutatakse materjali edastamiseks ja õppimisprotsessi käivitamiseks erinevaid vahendeid ja materjale ning ka aktiivset suhtlemist. Harjutustes kasutatakse osalejate tööst pärit näiteid, situatsioonikirjeldusi ja teemasid, et olukorrad oleksid võimalikult tõetruud ja osalejate jaoks aktuaalsed.

Koolituse läbides osaleja:
– teab, kuidas läbi viia analüüsi oma planeeritavale tegevusele, projektile
– oskab projekti kirjutamisel kasutada argumentatsiooni maatriksit
– teab, millised on planeeritud tegevuse riskid ja kuidas neid vajadusel maandada

Koolituse sihtrühm:
Projekti koostamise/juhtimise kogemuseta või vähese kogemusega noorsootöötaja

Koolituse aeg ja koht:
28.11.2018 kl 10:30-16:00 Tallinnas

Koolituse ajakava:
10:30 – 12:00 – I plokk – tegevuste analüüs
12:00 – 12:45 – lõuna
12:45 – 14:15 – II plokk – projekti kirjutamise põhimõtted, kirjalik argumenteerimine
14:15 – 14:30 – paus
14:30 – 16:00 – III plokk – projekti elluviimine
*Korraldaja jätab endale õiguse ajakava muuta

Koolitajad:
Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit) – varem on ta töötanud Eesti Väitlusseltsis rahvusvaheliste projektide juhina ja esindab seltsi globaalse väitlushariduse assotsiatsiooni IDEA nõukogus, kus kannab ka presidendi rolli. Kai on töötanud õpetajana Leie põhikoolis ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Tervise Arengu Instituudis vedas Kai ühte suurimat tõenduspõhist universaalennetuslikku programmi. Lisaks EMSLile panustab ta argumenteeritud ühiskonna arengusse koolitajana sotsiaalses ettevõttes SpeakSmart. Kai on koolitajana töötanud enam kui 10 aastast. Kai on töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasandil, eest vedanud globaalseid väitlusprogramme ning kaasa löönud erinevates koolitusprogrammides. Lisaks on Kai täitnud mitmeid korralduslikke rolle, näiteks olnud turniiridirektoriks keskkoolide maailmameistrivõistlustel Iirimaal (2013. aastal) ja ülikoolide maailmameistrivõistlustel Berliinis (2014. aastal).

Helen Talalaev (Vabaühenduste Liit)
Helen tegeleb Vabaühenduste Liidus kogukonnapraktikaga, aidates noortel saada kodanikühiskonna osaliseks. Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute magistrikraad andis hea tausta, et tegeleda inimõiguste ja võrdõiguslikkuse teemadega nii Eesti LGBT Ühingus kui võrdõigusvoliniku kantseleis. Varasem töö õpetajana innustab pühendama oma aega ja energiat noortele paremate võimaluste loomiseks. Helenile on kolmanda sektori areng väga tähtis, aktiivsetes kodanikes näeb ta suurt ühiskonna mootorit.

Koolitus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud – jäänud on viimased kohad! Osalemise eelduseks on osavõtt kõikidest koolitusplokkidest.

Koolitusele registreerumine on lõppenud!

Lisainfo:
Agne Adler
agne.adler@entk.ee
Tel 735 0354

Teksti suurus