fbpx

Rahvusvaheline koostöö noortevaldkonnas

Eesti Noorsootöö Keskus teeb koostööd mitmete riikidega üle maailma, et suurendada noortevaldkonna asutuste omavahelist suhtlust ja kogemuste jagamist ning arendada noorsootöö kvaliteeti nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.

Näiteks alustab Eesti Noorsootöö Keskus koostööd Serbia noorsootöötajate liiduga NAPOR (National Association of Youth Workers). Koos viiakse Erasmus+ toel läbi projekt „Youth work – uprising beyond the boarders“, mis kestab 1. oktoobrist 2018 – 30. novembrini 2019.

Projekti laiem eesmärk on noorsootöö kvaliteedi arendamine. Seda läbi noorsootöötajatele suunatud õppevisiitide, riikide noorsootöö ja noortepoliitika analüüsimise ning online-kampaania, mis on noorsootöötaja ameti ja kutse laiemaks tutvustamiseks.

NAPOR toetab sarnaselt Eesti Noorsootöö Keskusega noorsootöö kvaliteedi arengut ning veab eest noorsootöötajate kutse tunnustamist. Organisatsioonidel on olnud kokkupuuteid rahvusvahelisel tasandil, kuid konkreetsemat koostööd pole seni tehtud. Projektiga loodetakse sillutada koostööd ka teiste noortevaldkonna organisatsioonide ja noorsootöötajate vahel.

Septembri alguses osalesid Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi, suurandmete projektijuht Anne Kivimäe ja peaekspert Age Toomla Suurbritannias Plymouth Marjon ülikoolis alanud konverentsil “Transformative youth work”, kus tutvustati noorsootöö tulemuste ja mõju hindamise erinevaid näiteid üle maailma. Ühtlasi võttis konverents kokku kolmeaastase projekti „Noorsootöö mõju hindamise arendamine ja selle tulemuste levitamine“. Tegemist oli esimest seda tüüpi nii mahuka projektiga, mis arendas ja levitas noorsootöö mõju hindamist samaaegselt viies riigis (Eesti, Itaalia, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia) üle Euroopa. Lisaks Eesti Noorsootöö Keskusele lõid Eestist konverentsil kaasa veel Tallinna Ülikool, Eesti ANK ja Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Projekti tulemusena selgus, et Eestis on noortekeskuste tegevustes osalemine kõige rohkem kaasa aidanud just noorte arenguvõimaluste avardamisele, mis on ka “Noortevaldkonna arengukava 2014–2020” üldeesmärk. Samuti avaldas noorsootöös osalemine olulist mõju noorte sotsiaalsete oskuste arengule“, ütles ENTK asedirektor Kaur Kötsi. Projekti raames anti välja ka raamat, kus on analüüsitud projektis osalenud viie riigi noorsootöö mõju hindamiste tulemusi.

Septembri keskel (16.–19.09) külastas Eestit Kasahstani noortevaldkonna delegatsioon, kuhu kuulusid sealsed Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalarengu ministeeriumi esindajad, regioonide esindajad, uurijad ja projektide/programmide eestvedajad.

Visiidi avas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk, kes tervitas delegatsiooni ning kõneles kahe riigi koostööst haridus- ja noortevaldkonnas ning soovis, et visiidi käigus leitaks ühiseid teemasid ning kontakte, millega kahe riigi koostööd veel arendada. Noorteosakonna nõunik Gerttu Aavik tutvustas Eesti noortepoliitika ja noorsootöö parimaid praktikaid ning Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer andis ülevaate ENTK rollist valdkonnas.

Tutvuti ka mitmete noortevaldkonda panustavate organisatsioonidega (nt Eesti Noorteühenduste Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, SA Noorteagentuur ja Pääsküla noortekeskus). Lisaks huvile noortevaldkonna vastu, tundis delegatsioon huvi ka e-riigi lahenduste ja start-up ettevõtluse vastu, millest tulenevalt külastati ka IT Kolledžit, e-Estonia Showroomi ning TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory.

Teksti suurus